close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

במקום אחד ובלב אחד...

שמואל בן חמוה אייר, תשעז01/05/2017

מדוע הדור שלנו זכה לראות את הקמת המדינה ושחרור ירושלים?

תגיות:
הקמת מדינת ישראל מאחדת את עם ישראל מבחינות שונות: גיאגרפית, פיזית, פוליטית וכלכלית. התעוררת הרגש הלאומי והאחדות  יום העצמאות הוציא מתרדמת הגלות את הזהות הלאומית של עם ישראל.

היהדות הינה הדת היחידה המכילה מימד גיאוגרפי. המציאות הטבעית של עם ישראל מתקיימת כאשר הוא שוכן בארץ ישראל כעם עצמאי.
המרכזיות של ארץ ישראל ביהדות מדגישה את חשיבות האחדות של עם ישראל. כאשר העם מאוחד במקום אחד, שם שמים מתקדש בעולם.
האחדות של עם ישראל מגיעה לשיאה עם בנין המשכן ובית המקדש.

המקדש גורם לאחדות
בנין המשכן במדבר פעל לאחדות העם בדיוק כמו ארץ ישראל. לאחר חטא מכירת יוסף שהביא את גלות מצרים וחטא העגל יש לאחד את בני ישראל מחדש.
בזמן חנוכת המשכן הכהנים ובני ישראל הקריבו קרבנות מיוחדים: עגל כדי לכפר על חטא העגל ושעיר עזים כדי לכפר על מכירת יוסף.
כמו שכתוב: ב וַיֹּאמֶר אֶל-אַהֲרֹן, קַח-לְךָ עֵגֶל בֶּן-בָּקָר לְחַטָּאת וְאַיִל לְעֹלָה--תְּמִימִם; וְהַקְרֵב, לִפְנֵי ה'. ג וְאֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, תְּדַבֵּר לֵאמֹר: קְחוּ שְׂעִיר-עִזִּים לְחַטָּאת, וְעֵגֶל וָכֶבֶשׂ בְּנֵי-שָׁנָה תְּמִימִם לְעֹלָה. ד וְשׁוֹר וָאַיִל לִשְׁלָמִים, לִזְבֹּחַ לִפְנֵי ה' (ויקרא ט,ב-ד).
אחי יוסף שחטו שעיר עזים ושפכו את דמו על כתונת הפסים של יוסף כדי להטעות את יעקב אבינו, כמו שכתוב: וַיִּקְחוּ, אֶת-כְּתֹנֶת יוֹסֵף; וַיִּשְׁחֲטוּ שְׂעִיר עִזִּים, וַיִּטְבְּלוּ אֶת-הַכֻּתֹּנֶת בַּדָּם (בראשית לז,לא).
מכירת יוסף גרמה לפירוד גדול בעם ישראל המחייב תיקון. עבודה זרה אף היא פוגעת באחדות העם כאשר כל אחד מכוון את תפילותיו לישות אחרת ולא ל-אל אחד.
המשכן והקרבנות באים לתקן את הפירוד ולגרום להתאחדות העם מחדש.

האחדות שומרת על ישראל
ה"שם משמואל" בפרשת שמיני מסביר איך החטא גורם לפירוד בעם ישראל והאחדות שומרת עליו מכל המזיקים.
כאשר בני ישראל מאוחדים אין מקום לכוחות החיצוניים להיכנס בתוכם כי הם דבוקים אחד לשני. אפשר לדמיין מעגל של אנשים צמודים אחד לשני. אם מישהו מבחוץ ינסה להיכנס למעגל הוא לא יצליח בגלל הצפיפות. אם תהיה פריצה אז הוא יוכל לחדור פנימה. כך פועלים כוחות החיצוניים כדי להזיק לישראל. אם יש להם פתח הכי קטן הם מתפרצים בתוכו ויכולים ח"ו לפגוע בישראל. האחדות מגינה על עם ישראל מפני כוחות הטומאה.

כמו שכתוב: "ויש לומר דהנה מחמת חטא אדם הראשון נתערב טוב ורע וניתנה שליטה לכחות חיצונים שבכל מעשה ויבוא גם השטן בתוכם, והעצה לזה היא התאחדות ישראל, כי כשישראל מתאחדים זה בזה הם כמחיצה של בני אדם שאינם מניחים לזר להיכנס לבין השורות, ואך כאשר יש פירוד ביניהם נכנסין דרך הביקוע." (שם משמואל שמיני שנת תרע"ה דפים קעז-ח).
כאשר בני ישראל מאוחדים במקום אחד ובלב אחד אף אחד יכול לפגוע בהם. לכן הקב"ה ציווה לבנות את המשכן במדבר כדי לאחד את כולם באוהל אחד ובלב אחד של עבודת הקרבנות.
כמו שכתוב: "כשישראל מתאספין ומתאחדין אז הקב"ה נקרא מלך ישראל, ואז האוהל מועד הוא היכל מלך". (שם משמואל שמיני שנת תרע"ה דף קעח).
עכשיו ניתן להבין את חשיבות העלייה לרגל של כל העם לירושלים הממחיש את כוח האחדות בלב אחד ובמקום אחד.
הפירוד מקור לכל הצרות

הפירוד בעם ישראל בא לידי ביטוי בעונש הגלות וזה הדבר הכי קשה לישראל.
האויבים הכי גדולים שלנו כמו עמלק והנאצים האשימו את עם ישראל על חוסר אחדות וחוסר שאיפה לאומית.
המן הרשע כינה אותנו במגילת אסתר, עם מפוזר ומפורד כמו שכתוב: וַיֹּאמֶר הָמָן, לַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ--יֶשְׁנוֹ עַם-אֶחָד מְפֻזָּר וּמְפֹרָד בֵּין הָעַמִּים, בְּכֹל מְדִינוֹת מַלְכוּתֶךָ; וְדָתֵיהֶם שֹׁנוֹת מִכָּל-עָם, וְאֶת-דָּתֵי הַמֶּלֶךְ אֵינָם עֹשִׂים, וְלַמֶּלֶךְ אֵין-שֹׁוֶה, לְהַנִּיחָם. (אסתר ג,ח).
נראה לפרש שעם ישראל במהותו הוא מאוחד לפי דברי המן הרשע, יֶשְׁנוֹ עַם-אֶחָד אבל עכשיו הוא מְפֻזָּר וּמְפֹרָד בֵּין הָעַמִּים לכן ניתן לפגוע בו כי אין הוא מקיים את ייעודו ח"ו.
כאשר בני ישראל בוגד בתפקידו ומתערב עם העמים ואינו מאוחד למען ארץ ישראל, תורת ישראל ובית המקדש יש רשות לכוחות החיצוניים לפעול.
בגלות בבל רוב העם לא רצה לבנות את בית המקדש השני ולא גילה רצון לחזור לארצו לכן המן הרשע ניסה להשמיד את ישראל.

היטלר מטיף לנו מוסר
לפני שמונים שנה היטלר יש"ו טען את אותם הדברים בספריו ובנאומים שונים. ננסה להביא כמה דוגמאות כדי לראות עד כמה הדברים מדהימים.
בנאום בפרלמנט הגרמני היטלר קורא ליהודים לצאת מהגלות ולבנות מדינה ככול העמים. אם לא יעשו זאת הם יסתכנו בהשמדה.
"ישנם בעולם שטחי התיישבות לרוב, אך אחת ולתמיד יש להפריך את הדעה, שהאל כאילו הועיד את העם היהודי לחיות, באחוזים מסוימים כטפילים בגופם של עמים אחרים ולנצל את עבודתם היצרנית. היהדות תצטרך להתאים את עצמה לפעילות ישרה ובונה, כמו עמים אחרים, אחרת תאבד במשבר בעל עוצמה ללא תיאור." (נאומו של היטלר ברייכסטאג הגרמני ב- 30 בינואר 1939).
בספרו מיין קאמפף הוא מגנה את הציונות וחושב שזאת תרמית. כי הוא ראה שרוב היהודים התנגדו לתנועת הציונות והעדיפו להישאר בגלות בקרב הגויים.
"חלק מגזעו מודה בגלוי על היותו עם זר, אך גם בכך טמון שקר. כי בעוד הציונות מנסה לאחז את עיני העולם באומרה שהרהורי התשובה הלאומיים של היהודים ימצאו סיפוקם ביצירת מדינה פלשתינאית – מערימים היהודים פעם נוספת על ה"גויים" המטומטמים." (קטעים מתוך "מיין קאמפף" ("מלחמתי") מאת היטלר).

בספר נוסף היטלר יש"ו חשב שהיצר הלאומי נשכח מעם ישראל בעקבות הגלות הארוכה.

"עם זאת מהווה התאגדותם הדתית מדינה אמיתית, כי היא מבטיחה את קיומו של העם היהודי, את התרבותו ואת עתידו. והרי אלה הם תפקידי המדינה בלבד. העובדה, שמדינה זו איננה נתונה להגבלה טריטוריאלית, כמו אצל מדינות אריות, עובדה זו קשרוה למהותו של העם היהודי, שאין בו הכוחות היצרניים הדרושים להקמתה ולקיומה של מדינה טריטוריאלית משלו." (קטעים מתוך "הספר השני" של היטלר, 1923).

הצרות גורמות לאחדות
כאשר הרוע שולט בעולם ומתנכל ביהודים, בסופו של דבר זה גורם לדברים טובים לעם ישראל. האם מתאחד מתוך צער ותפילה וכך ניצל מהשמדה. בסופו של דבר עם ישראל חוזר לארץ ישראל ובונה את בית המקדש. כך היה אחרי גלות מצרים, גלות בבל ועכשיו עם גלות אדום.
הקמת מדינת ישראל מהווה ההתחלה של סיום הגלות.
נראה לומר שחנוכת המשכן והמקדש דומים ליום העצמאות. לאחר אלפיים שנות גלות ולאחר השואה עם ישראל התאחד בארצו. מדינת ישראל גרמה לכל יהודי העולם להרגיש שהם תושבים ארעיים בקרב הגויים. חנוכת המשכן או המקדש מהווים שלב נוסף באחדות עם ישראל.

במה הדור שלנו זכה?
מדוע הדור שלנו זכה לראות את הקמת המדינה ושחרור ירושלים?
האם הדורות הקודמים לא היו זכאים? האם הדור של הרמב"ם לא היה מספיק גדול? הדור של האר"י הקדוש או הדור של האור החיים והבעל שם טוב?
בעל ה"שפת אמת" עונה בצורה נפלאה לשאלה הזאת.
כל דור מוסיף את הזכויות שלה לכל הזכויות של עם ישראל. לכן לאחר אלפיים שנה של גלות הצטברו זכויות רבות שגרמו לסיום הגלות המרה והפירוד בין הגויים.
כמו שכתוב: " ונראה לפרש כי כל ימי הדורות מצטרפין ומתכנסין כל ההארות של עבודת בני ישראל להיות ראוין לגאולה, כי היעלה על הדעת שדור הגאולה יהיו כל כך ראוין בזכותם בלבד לגאולה, רק שזכות כל דור ודור עוזר ומביא מעט בנין בית המקדש" (שפת אמת דברים תרל"ד).

למעשה אנחנו זכינו בשם כל הדורות הקודמים.
הקמת מדינת ישראל גרמה לאחדות פיזית וגיאוגרפית של היהודים מכל התפוצות.
שחרור ירושלים סימן שלב נוסף באחדות העם כאשר מתחילים לגעת במקדש.
מלחמת ששת הימים עוררה בתוכינו אחדות רוחנית שטרם התממשה. כאשר נבנה את בית המקדש השלישי זה יהיה הסימן שעם ישראל מאוחד בצורה מושלמת ללא שום פתח לכוחות חיצוניים.

בע"ה ביום העצמאות זה נתפלל לאחדות העם בארצו, בירושלים ובבית ה' בב"א.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה