close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הלכות הפדיון נפש

ד אדר, תשפא16/02/2021
פרק א מתוך הספר פדיון נפש
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק א מתוך הספר פדיון נפש

תגיות:
פדיון נפש לחולה ונוסח תפילה מספר "יוסף תהילות" להרב חיד"א ז"ל.

א. יזהרו לעשות הפדיון טרם שיכביד חוליו ח"ו:
ב. טוב לעשות הפדיון באשמורת סמוך לעלות השחר או בבוקר אחר תפלה:
ג. ויתרחק לעשות הפדיון בתחילת הלילה:
ד. יקח ק"ס מטבעות כסף הגם שיהיה שווים קל, די שיהיו מספר ק"ס. ותיבת כס"ף גימ' ק"ס. גם כסף הוא רומז לחסד ולכן טוב שיהיו ק"ס מטבעות כסף, ואם מטה ידו יכול לעשות מק"ס פרוטות נחשת:
ה. מהק"ס פרוטות ימנה במחשבה י"ז ויכוין לשם אהוה שהוא בדעת, ואח"כ ימנה במחשבה כ"ו ויכוין לשם הויה, וג' מספרים הנזכרים גי'
דין, ויכוין למתק הדינים, אבל המיתוק בכח ולא בפועל, ועל כן המניין במחשבה מן השפה ולפנים במשוש היד לבד. ומטעם זה לא יערבם יחד רק כל מספר לעצמו, כדי שלא יחבר מספר דין שהמיתוק עדין בכח. ואח"כ ימנה מן השפה ולחוץ ס"ה כמנין שם אדנות. וכשיגיע למנין ס"ד ימנה עוד אחד ויכוין א' דין שבאות א' שהוא רחמים ממתיק הדין. ויערב הכל יחד כל המספרים הקודמים והס"ה דעתה המיתוק בפועל. ויזהר שבעוד שהוא מחבר האחד עם הס"ד באותו רגע יתחבר הכל ביחד הג' שמות של רחמים והא' שהוא המיתוק עם הס"ד ויהיה המיתוק בפועל. ויוצא המיתוק מן הכח אל הפועל ברחמים גמורים. ועוד ימנה א"ל הנשארים מן הק"ס בסוד חסד אל כל היום, ויערב הכל ביחד:
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה