close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

תוכן הפרקים

מפעל משנה תורהכא שבט, תשפא03/02/2021
פרק א מתוך הספר רמב"ם- הלכות תשובה
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק א מתוך הספר רמב"ם- הלכות תשובה

תגיות:

התשובה (א-ד), הבחירה (ה-ו), נחיצות התשובה ומעלתה (ז), השכר והעונש (ח-ט), עבודה מאהבה (י).
א
הווידוי והכפרה
חובת הוידוי בתשובה (א1-א4), שעיר המשתלח (ב1-ב3), כפרת עברות (ג-ד4).
ב
התשובה ופיוס החבר
התשובה ומרכיביה (א1-ג), מדרכי התשובה (ד-ה2), מעלת עשרת הימים (ו-ח), פיוס ומחילה (ט1-יא).
ג
מאזן הזכויות והחלק לעולם הבא
צדיק בינוני ורשע (א1-ג2), השופר בראש
השנה ותודעת התשובה (ד1-ד3), מעביר ראשון ראשון (ה1-ה3), חלק לעולם הבא (ה4), הכרת לרשעים גדולים (ו-יד4).
ד
מעכבי התשובה
אין מספיקין בידו לעשות תשובה (א), הנועלין דרכי התשובה (ב), החסרים פיוס ומחילה (ג), הנראים כאין בהם חטא (ד), דעות רעות - פרישתן קשה (ה-ו).
ה
הבחירה והאחריות
חירות בחירת האדם ואחריותו (א-ג), משפט צדק מה' (ד1-ד4), ידיעת ה' (ה1-ה4).
ו
ביאור הבחירה במקרא
הקשיים במקרא (א1), עונשו של החוטא (א2-ב), עונש שלילת התשובה (ג1-ג5), סיוע ה' (ד-ה1), גזירת הכלל וחירות הפרט (ה2-ה3).
ז
נחיצות התשובה ומעלתה
תשובה בכל עת (א-ב), תשובה מתפישות רעות (ג), מעלת התשובה (ד-ז2), הונאת בעל תשובה (ח1-ח2).
ח
העולם הבא
שכר הצדיקים ופרעון הרשעים (א1-א2), העולם הבא ונפשות הצדיקים (ב1-ג1), החיים והכרת (ג2-ה), טובת הגוף (ו1-ו2), טובת העולם הבא (ו3-ז3), זמן העולם הבא (ח).
ט
ביאור השכר במקרא
השאֵלה (א1-א2), השכר - בעולם הבא, הטבת התנאים - בעולם הזה (א3-א7), ימות המשיח (ב1-ב3).
י
עבודה מאהבה
עובד מיראה (א1-א2), עובד מאהבה (ב1-ד2), עוסק בתורה לשמה (ה1-ה2), הדעה והאהבה (ו1-ו2).

מפעל משנה תורה -
מהדיר מבאר ועורך ראשי: הרב יוחאי מקבילי
עורכי משנה: הלל גרשוני, ד"ר יחיאל קארה, הרב דביר טל והרב רועי דובקין.
(c) כל הזכויות שמורות.
http://www.mishnetorah.co.il/ | [email protected] | 077-4167004
הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה