close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

הקדמה

יעקב חזןיג אייר, תשפא25/04/2021
פרק א מתוך הספר תפילת יעקב
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק א מתוך הספר תפילת יעקב

תגיות:
הקדמה 
ישתבח הבורא ויתברך היוצר, על כל החסדים הרבים אשר עושה עמנו בכל יום ויום, לא לחינם ראו רבותינו לקלס ולהודות לבורא יתברך בשיר והשבח "נשמת כל חי" באומרם "ואילו פינו מלא שירה כים, ולשוננו רינה כהמון גליו, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרושות כנשרי שמים, ורגלינו קלות כאילות, אין אנחנו מספיקין להודות לך ה' אלהינו, ולברך את שמך מלכינו, על אחת מאלף אלפי אלפים ורוב ריבי רבבות, הטובות נסים ונפלאות שעשית עמנו ועם אבותינו.
ידועה חשיבותה ומעלתה של התפילה עד שאמרו בתענית ב. איזוהי עבודה שהיא בלב, הוי אומר זוהי תפילה. ועוד אמרו בברכות ו: אמר רבי חלבו אמר רב הונא לעולם יהא אדם זהיר בתפילת המנחה שהרי אליהו לא נענה אלא בתפילת המנחה שנאמר "ויהי בעלות המנחה וייגש אליהו הנביא ויאמר.. ענני ה' ענני" (מלאכים א יח) ענני שתרד אש מן השמים וענני שלא יאמרו מעשה כשפים הם. ר' יוחנן אמר אף בתפילת ערבית שנאמר "תיכון תפילתי קטורת לפניך משאת כפי מנחת ערב " (תהלים קמא), רב נחמן אמר אף תפילת שחרית שנאמר "ה' בוקר תשמע קולי אערוך לך ואצפה" (תהלים ה). ועוד אמרו מאי "כרום זולות לבני אדם" (תהלים יב,ט) אלו דברים העומדים ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בהם, ופרש"י כגון תפלה שעולה למעלה.
הרבה שנים חשקה נפשי להבין לעומקה של תפילה כדי לעבוד את העבודה שבלב , ואין כוונתי לסודות ולרמזים של הזוהר בתפילה אלא לרובד של הפשט, לדוגמה, מדוע חלקו של הקדיש הוא בעברית וחלקו בארמית ?
ה' מֶלֶך (הווה), ה' מָלָך (עבר), ה' ימלוך (עתיד) לעולם ועד – מדוע זמן עבר באמצע ולא ההווה באמצע ?
מדוע הנוסח של מודים שאומרים הציבור בחזרה שונה מהנוסח של מודים שאומר הש"ץ ?
מדוע שונה הנוסח של הברכה האמצעית בכל אחת מתפילות שבת ?
כאשר התחלתי ללמוד בצורה מעמיקה את הטור ובית יוסף על אורח חיים נגלה לעיניי עיונם הנפלא על התפילה שאינו מופיע בשו"ע, במשנה הברורה ובספרי האחרונים של דורנו (מכיוון שספרים אלו דנים בהלכות ולא בעיונים בתפילה).
לפיכך עלה בדעתי להוציא ספר זה כדי שכל אחד יוכל להבין בצורה עמוקה יותר את התפילה ולא נכנסתי לדיני התפילה ודיני טעויות בתפילה אלא לעיון מעמיק בתפילה. ויהי רצון לפני שוכן מעונה שיקבל תפילותינו ברצון ובאהבה. אמן כן יהי רצון.
וכן אשא תודה בלי מידה להורי היקרים מאירים כספירים אבי מורי ישעיה נר"ו ואמי מורתי עדנה מב"ת אשר גדלוני וחנכוני ולא חשכו מאיתי מאומה ברוחניות ובגשמיות , יה"ר שיזכו לרוות נחת מכל יוצאי חלציהם ויזכו לאורך ימים ושנים טובות מתוך הרבה בריאות ונחת. במהרה נשמע קול מבשר מבשר ואומר ושב יעקב ושקט ושאנן ואין מחריד, ונזכה לגאולה הקרובה ובא לציון גואל במהרה בימינו אמן.


ניתן לרכוש את המהדורה המודפסת בתשלום סימלי בחנות באתר של שורש http://store.shoresh.org.il/product.htm?id=508.

הערות/הארות יתקבלו בברכה למייל [email protected]


הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה