close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

תמצית מידע בנושא תפילין

מערכת שורשג טבת, תשעב29/12/2011

אנו מביאים תמצית של מידע מעשי, הלכות פשוטות וידע בנושא תפילין. תודתינו לגולש ששיתף אותנו בתקציר!

תגיות:

מצוות התפילין הינה אחת מהמצוות הבודדות שנאמר עליהן שהן שקולות כנגד כל התורה כולה,

וזו גם אחת משלוש המצוות המהוות "אות" לקשר שבין עם ישראל לבורא (השתיים האחרות הן ברית מילה ושבת), תורת הקבלה מסבירה כי בכח הנחת תפילין (כשרות) נמשך שפע גשמי (פרנסה) ורוחני על האדם המניחם ובפרט סגולת הנחת תפילין הינם שמירה ואריכות ימים כפי שמובא במשנה ברורה (הלכות תפילין סימן לז):"שכל המניחן מאריך ימים בעולם הזה שנאמר "ה' עליהם יחיו", כלומר אותם שנושאים את שם ה' עליהם בתפילין יחיו ומובטח שהוא בן העולם הבא ואין אש של גיהנם שולט בו וכל עונותיו נמחלין לו".

- זוג תפילין מתחלק לשנים: "תפילין של יד" ו"תפילין של ראש" .בתפילין של יד צריך להכניס קלף אחד ולכן בתוך הבית יש חלל ובתפילין של ראש צריך להכניס 4 קלפים ולכן הבית מחולק עם מחיצות לארבעה חללים .

- על הקלף אשר בתוך התפילין כתובים פרשיות מהתורה לכן חשוב כי הפרשיות יכתבו ע"י סופר ירא שמים (עדיפות לכותב ביד ימין) כסדרן והאותיות יהיו שלמות ושלא תחסר שום אות (שולחן ערוך הלכות תפילין סימן לב).

- מומלץ לרכוש תפילין ומזוזות מאדם נאמן המוחזק בכשרות.

- במידה וניתן מומלץ לרכוש תפילין מהודרות ובמידה ולא יש לרכוש תפילין – "כשרות לכתחילה" – כלומר ללא תיקונים בקלף אשר יכולים לשנות את כשרות התפילין ל-"כשרות בדיעבד".

- בתי התפילין מתחלקים (בעיקר) ל-2 סוגים בהמה גסה (בקר) ובהמה דקה (צאן), הבתים העשויים מבהמה גסה עמידים יותר וצורתם (מרובעות) אינה נפגמת לכן עדיף לרכוש בתי תפילין מסוג בהמה גסה.

- בכדי לראות את סדר הנחת התפילין ניתן להיכנס לאתר פאר הסת"ם המכיל מצגות וסרטים

http://www.tefillinet.com/In_tef_1.asp

- אתר הידברות מכיל הסברים והכוונה www.hidabroot.org, טל':03-6166614

- בבית חב"ד הפרוסים ברחבי הארץ ניתן לקבל (חינם) סדר הנחת תפילין (מקוצר-עיקר התפילה) וכן להיעזר ביהודי הבקי בהנחת תפילין www.chabad.org.il, טל': 072-2770120

- עיקר ההנחה שהתפילין יונחו על היד והראש כראוי, ואילו קשירות הרצועות על היד הינם הידור מצווה בלבד, ואינם מעכבות את המצווה- כך שאם טועים בקשירה לא פוגמים במצווה.

- עפ"י ההלכה (שולחן ערוך סימן לט) יש לבדוק את כשרות התפילין אחת ל-3.5 שנים (חסידים נוהגים לבדוק את התפילין אחת לשנה) ניתן לבדוק בכול בית חב"ד, באזור המרכז בבית חב"ד בקניון רחובות אצל הרב שמואל לסקר הי"ו טל:054-4976834.

- יש לשמור על התפילין ולא להניח אותם על שיער רטוב וכן לא להשאירם במקום חם כגון: בימי הקיץ ברכב וכד', בכדי לא לפגוע באותיות הכתובות על הקלף (מאחר שהדיו מתפשט/מתכווץ בטמפרטורה גבוה/נמוכה).

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה