close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

עורלה בפירות-קיץ תשע"א

כושרותכ אייר, תשעא24/05/2011

כושרות מסכמים עבור שורש את נושא הערלה בפירות הקיץ המתקרבים. על מה צריך להקפיד, אילו פירות ניתן לקנות בלי השגחת ערלה ומה לא.

כבכל שנה, כשמגיעים לשוק פירות האביב והקיץ, מצורפים אליהם כמה דברים נוספים:
 
1. שמחת בואו של האביב- בעקבות ההתחדשות של פריחת הארץ והיציאה מתרדמת החורף והחושך, אנו נולדים מחדש.
2. שמחת הגאולה- ככתוב במסכת סנהדרין (צח' א'): "ואמר רבי אבא: אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר: "ואתם הרי ישראל, ענפכם תתנו ופריכם תישאו לעמי ישראל". ומפרש רש"י: "כשתיתן ארץ ישראל פריה בעין יפה, אז יקרב הקץ. ואין לך קץ מגולה יותר".

3. מפגש עם מצוות התלויות בארץ:

תרומות ומעשרות:
א. טבל הוא אחת הבעיות הכשרותיות הנפוצות ביותר היום, בעיקר בחנויות ובשווקים שאין בהם הכשר.
יש הסבורים, שאין בעיה בקניית פירות וירקות בכל מקום שהוא, הואיל והפירות הם של "תנובה" והופרשו מהם תרומות ומעשרות. אולם, בשנים האחרונות מפרסמת חברת "תנובה" באתר האינטרנט שלה, ש"תנובה" אינה עוסקת בשיווק פירות וירקות משנת תשס"ד.
לכן, כאשר רוכשים פירות וירקות בלא אישור כשרות מפורש המתייחס להפרשת תרומות ומעשרות, יש להפריש מהם תרומות ומעשרות בלא ברכה, ובמידת הצורך (ביבול מהשנים א,ב,ד,ה של השמיטה), לפדות מעשר שני. אין צורך לתת את המעשר הראשון ללוי ואת מעשר העני לעניים, מאחר שהיבול מוגדר כ"ספק טבל", וממילא, אין מברכים על ההפרשה ואין צורך לתת אותו.

ב. הערלה אסורה מן התורה גם בזמן הזה, בשונה מהתרומות ומהמעשרות שאיסורם מדרבנן. בשל כך, יש להקפיד ביותר על רכישת פירות-עץ ללא חשש ערלה.
לא בכל מקום שאנו מעוניינים לקנות אכן יש תעודה, שכן על רוב השווקים אין כלל פיקוח - לא על הפרשת תרומות ומעשרות ולא ביחס לגידולי ערלה. לכן, חשוב לזכור שתרומות ומעשרות אפשר להפריש לבד, אבל ערלה אי אפשר "להפריש".

לפניכם רשימת פירות-קיץ המפרטת מהם הפירות שאין בהם חשש ערלה וניתן לקנותם גם בלא פיקוח, ואילו פירות יש לקנות רק עם פיקוח:
אגס- אפשר לקנות בלא פיקוח
אוכמניות- לקנות רק עם פיקוח(!)
אפרסק- אפשר לקנות בלא פיקוח, פרט לזן "סמר-סנו" שצורתו כמו בקבוק גדול והוא משווק בחודש יולי למניינם.
נקטרינה– אפשר לקנות בלא פיקוח
גויאבה- אפשר לקנות ללא פיקוח
דובדבן- אפשר לקנות ללא פיקוח
גודגדן- אפשר לקנות ללא פיקוח
זיתים- אפשר לקנות ללא פיקוח
חבוש- אפשר לקנות ללא פיקוח
ליצ'י- אפשר לקנות ללא פיקוח
לימון- אפשר לקנות ללא פיקוח
לימקווט (לימון ננסי)- אפשר לקנות ללא פיקוח
משמש- אפשר לקנות ללא פיקוח
מנגו- אפשר לקנות ללא פיקוח
ענבים עם חרצנים- אפשר לקנות ללא פיקוח
ענבים בלי חרצנים: יש רק שני זנים שיש בהם אחוז גבוה של ערלה:
"מליסה"- ענב מאורך בצבע לבן, המשווק בין החודשים יולי ספטמבר למניינם.
"אוטם רויאל"- ענב שחור, המשווק בחודשים אוגוסט – ספטמבר למניינם.
פג'ואה- אפשר לקנות ללא פיקוח
פיטאיה- לקנות רק עם פיקוח(!)
פרי עדן- עדיף לקנות עם פיקוח
צבר- עדיף לקנות עם פיקוח
קומקואט (תפוז סיני) - אפשר לקנות בלא פיקוח
קיווי- אפשר לקנות בלא פיקוח
קרמבולה- לקנות רק עם פיקוח(!)
שזיף- אפשר לקנות בלא פיקוח
שסק- אפשר לקנות בלא פיקוח
שקד- אפשר לקנות בלא פיקוח
תאנה- אפשר לקנות בלא פיקוח
תמר- אפשר לקנות בלא פיקוח
תפוח- אפשר לקנות בלא פיקוח
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה