close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

התנועה למשילות- פגמים בהסכם עם מני נפתלי

מערכת שורשיד אלול, תשעז05/09/2017

בתנועה למשילות- פגמים בהסכם עם מני נפתלי, הוגשה תלונה על פרקליט המדינה

תגיות:
התנועה למשילות ודמוקרטיה פנתה לשרת המשפטים וליועץ המשפטי לממשלה בבקשה כי יפתחו בחקירה משמעתית נגד פרקליט המדינה ומעורבים נוספים באישור מעמדו של מר מני נפתלי כ"עד מדינה"

בפנייה עולות טענות לכך שמני נפתלי קיבל מעמד של "עד מדינה" באופן המנוגד להנחיות היועץ המשפטי לממשלה המפרטות כיצד יש לערוך הסכם עד מדינה. כך למשל הסכם עם נפתלי נקבע בעל פה למרות שהנחיית היועץ מחייבת חתימה בכתב.
היועץ בהנחיותיו מחייב להבהיר לעד את התנאים המגבילים תחתם הוא נתון כמו למשל האיסור להתראיין לכלי תקשורת, אך נפתלי הצהיר בפני חוקריו שבכוונתו לפנות לכלי התקשורת. בנוסף, לא נכללו התנאים לפיהם אם הפר העד את התחייבותו המדינה רשאית להשתמש נגדו בראיות שהציג.

בתנועה למשילות ודמוקרטיה העוקבת אחר פעילות מערכות אכיפת החוק בשנים האחרונות מפרטים במכתב התלונה את מסכת הארועים שקדמה להסכם שנערך עם נפתלי לפני הבחירות האחרונות בפברואר 2013. מפורט כיצד היועץ המשפטי לממשלה דאז וינשטיין פנה למבקר המדינה ושאל האם קיימים אצלו חומרים בנושא מעונו של ראש הממשלה על אף שלמעלה מחצי שוינשטיין לא טרח לבקש זאת מלינדנשטראוס.

תוך שלשה ימים מפניית היועץ למבקר ופרסום העניין לכלי התקשורת, הגיע נפתלי ולאחר שבועיים בלבד זכה לחסינות מהפללה עצמית כשספק רב אם בוצעו הבדיקות הנדרשות על פי הנחיית היועץ לפני חתימה על הסכם עד מדינה, ולא זו בלבד אלא שניתנו לנפתלי תנאים של עד מדינה, ללא כל הסכם בכתב, בניגוד ברור להנחיית היועץ המשפטי לממשלה.

נכתב כי "טוהר ההליך הפלילי ואמון הציבור במערכת התביעה, מחייבים בדיקה מעמיקה בדבר הנסיבות החריגות שהצדיקו זניחת כל סטנדרט המופיע בהנחיית היועץ, והגעה לסיכום עד מדינה עם מר מני נפתלי".
הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה