close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

התגברות הכנסת על בג"ץ: מה שטוב לבריטניה וקנדה, טוב לישראל

התנועה למשילות ודמוקרטיהה אייר, תשעח20/04/2018

בסדר היום של הממשלה למחר לא עולה הצעת חוק לפסקת התגברות. התנועה למשילות ודמוקרטיה: "מודל ההתגברות הבריטי הוא הפתרון האידאלי"

תגיות:
בעקבות משבר המסתננים, קראו בימים האחרונים שרי ממשלה וחברי כנסת לאשר באופן מיידי חוק שיאפשר לכנסת להתגבר על פסיקת בג"ץ במקרים של פסילות חוקים. למרות ההצהרות, אף הצעת חוק בנושא לא עולה לסדר יום הממשלה בישיבתה שתתקיים מחר.

בתנועה למשילות ודמוקרטיה אומרים כי נפתח חלון הזדמנויות להסדרת היחסים בין הכנסת לבית המשפט, וכי אין כל מקום לעיכוב בנושא, והעובדה שהממשלה לא תעסוק בנושא בישיבתה הקרובה מעידה על כישלון אישי של כל אחד מהשרים.

בתנועה למשילות מזכירים כי כבר בשנת 2007 חתמו עשרות חברי כנסת מהאופוזיציה והקואליציה על הצעת חוק לפיה

רק הכנסת רשאית לשנות חוק, לבטלו או להגביל את תוקפו ובית המשפט יוכל להמליץ על פסילה, על-פי המודל הבריטי. על ההצעה חתמו בין היתר חברי הכנסת צחי הנגבי, גלעד ארדן, יואל חסון, משה גפני, זאב אלקין, רוברט אילטוב, ניסן סלומינסקי, אורי אריאל ודוד אזולאי.
בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "אין בהצעת חוק זו משום פגיעה במערכת בתי המשפט. מטרתה שימור ערכי הדמוקרטיה ושמירה על המנהל התקין במדינה. [...] "הכנסת היא בית הנבחרים של המדינה". מכיוון שכך, לחברי הכנסת, המייצגים את העם, ורק להם, הרשות לחוקק, לשנות או לבטל חוק. לא קיים חוק ישראלי המעניק לבית משפט סמכות לפסול חוק."

לדברי עו"ד שמחה רוטמן, היועץ המשפטי של התנועה למשילות ודמוקרטיה: "הכנסת צריכה לאשר בהקדם מודל שיבסס את עליונותן של הכרעות הציבור באמצעות נבחריו. יש לאמץ את המודל הבריטי בו בית המשפט יכול להצביע על קשיים חוקתיים בחוקי הכנסת, אולם המילה האחרונה נשמרת תמיד בידי נבחרי הציבור, דהיינו הרשות המחוקקת, היא הכנסת. גם התגברות לפי המודל הקנדי, לפיה מוסמך בית המשפט לפסול חוקים אך המחוקק יכול להתגבר מראש או בדיעבד על פסילה שכזו, משמרת את העיקרון הדמוקרטי לפיו החקיקה היא בידי נציג הריבון, הוא העם".

רוטמן דוחה את הביקורת שמושמעת נגד הצעות אלו, לפיה שינויים בסמכויות בג"ץ יפגעו בדמוקרטיה הישראלית, ואומר: "באף מדינה דמוקרטית לא קיים מודל הדומה לבג"ץ הישראלי, באופן מינוי השופטים, בסמכויות הרחבות והחריגות, ובהיעדר הדרישה לזכות עמידה, ועל כן, שינוי לא יפגע בדמוקרטיה לא יפגע בדמוקרטיה אלא יחזק אותה".

בתנועה למשילות ודמוקרטיה קוראים לשרים ולחברי הכנסת מכל המפלגות להירתם במהירות האפשרית להעברת תיקון ל

חוק יסוד: השפיטה, שיבהיר כי סמכות החקיקה נמצאת בידי הכנסת.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה