close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

בתי הדין החדשים יביאו להפרדת הדת מהמדינה

רבני דרך אמונהכח אב, תשעה13/08/2015

דעה- איננו באמריקה אלא במדינת ישראל עם מהות משותפת ממלכתית, ולא במקום בו איש הישר בעיניו יעשה

תגיות:
לצערנו אנו עדים בימים אלה לנסיונות להפריד את הדת מהמדינה, ולהקים בתי דין לגיור ללא הרבנות הראשית, לצד מערך כשרות פרטי ללא הרבנות הראשית.
מאחורי נסיונות אלו עומדים מספר רבנים, אשר מבקשים לכונן כת פרטית הפורשת ממרכז ההובלה של ענייני הציבור ההלכתיים בישראל- הרבנות הראשית.

מעשה זה הוא נסיון למרוד במלכות, ולהפריט את העולם הדתי במדינת ישראל כך שכל אחד יוכל לעשות כל העולה על רוחו עם כל רב מכל זרם שיבחר, ללא רגולציה הלכתית וללא ריכוז ענייני הקדושה במקום אחד. לא די שעצם המעשה הוא פגיעה בהיותנו גוי אחד בארץ, אלא שזהו גם חוסר אחריות אשר יגרום ליצירת בתי דינים של זרמים לא אורטודוכסים באופן מיידי.  בנוסף, יש במעשיהם הונאת גרים נרחבת, שהרי אף ת"ח לא יקבל גיורים מעין אלו שאינם ע"פ דעת רוב ככל זקני הפוסקים ובהתנגדות הרה"ר.

מגמה זו היא ההיפך הגמור ממגמת התורה, כפי שהוביל מורינו ורבינו הרב קוק זצ"ל, אשר הקים את הרה"ר להיות סמן הקודש ביישוב המתחדש, לרכז את ענייני הקודש, ולעשות את כלל ישראל לחטיבה אחת בפני אביהם שבשמים.

בעת הזו, בה יש הקמים על אחדותה של תורה, ועל מסורת הפסיקה, אנו נקראים להגיע ולעמוד לצידה של הרבנות הראשית במלא התוקף. אל מול הפילוג של הכתות הללו אנו נקרא לאחדות, לעמידה משותפת סביב הרבנות הראשית. נשמור על החיבור העמוק והטבעי בין הדת למדינה, ולא נאפשר לתלוש את המזוזה מעל ביתנו הלאומי.

איננו באמריקה אלא במדינת ישראל, אנו חיים בממלכת כהנים וגוי קדוש עם מהות משותפת ממלכתית, ולא במקום בו איש הישר בעיניו יעשה.  התורה אינה שייכת רק לפרט בישראל אלא לעצם המדינה ולשיבת ציון הכללית של כולנו.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה