close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

סילמן שרף גופו, לאחר ש"המערכת" שרפה נפשו

דב אבן אורכז תמוז, תשעב17/07/2012

דב אבן אור טוען שעצם המערכת של הוצאה לפועל בישראל מבוססת על גזל ושמצבו של משה סילמן הוא רק סימפטום לתופעה רחבה.

תגיות:

1. משה סילמן, לא היה נזקק לדיור ולא לחסדי השלטון, אילו היו מניחים לו להתפרנס בכבוד, ולא פושטים עורו בעודו חיי; איך יכל לנהל עסק של הובלות, לאחר שעוקלה משאית בגין חוב בסך 5,000 ₪??? (ששולם במלואו). לא אחת נפסק ע"י ביה"מש העליון ומחוזי, כי חייבת להיות מידתיות בין סוג ההליך לגביית חוב- ובין גובה חוב, אך במערכת ההוצל"פ- לא שמעו על פסיקה זו, ובגין חוב של 500 ₪, מוטלות הגבלות איומות, כגון: מניעת רישיון נהיגה/ הפסקת שימוש בכרטיס אשראי/ עיכוב יציאה מהארץ/ אי הנפקת דרכון!!!! [ לא טעיתי בסכום, דיי בחוב 500 ₪, כדי להפוך אדם לסמרטוט!!!]

מאידך- יש


שחייבים מיליארדים אך ממשיכים לנהל חיי פאר, כי החוב של חברה, והם- הבעלים אינם ערבים אישית; אך האזרח הקטן או העוסק הקטן- לעולם לא יקבלו הלוואה מבנק, אם לא יערבו אישית וגם ימשכנו רכוש ריאלי לטובת המלווה [ תוכנית חסכון, דירה, רכב וכד'].

2. משה סילמן אינו "לבד", בתוכנית "לונדון וקירשנבאום" מיום 15.7.12, צוטט- כי מידי שנה 400 איש מתאבדים עקב חובות, ומתוכם כשליש עקב ההתנהלות נגדם במערכת ההוצ"לפ.

3. כדי לאפשר לאדם חיים בכבוד, אין צורך בחוק חדש ולא בדיון פופוליסטי בכנסת, אלא בקיום רוח החוקים הקיימים; דהיינו, חובות יש לשלם, אך כאשר האזרח הקטן מתקשה- יש ליתן לו אוויר [ כפי שבנקים ידעו ל"בכות" אצל השלטון, לאחר ששרפו כספי חוסכים, בהלוואות לטייקונים וללא בטוחות ריאליות-אך האוצר ובנק ישראל, איפשרו להם למלא ארנקם מתוך כיסי הלקוחות, כך יש לנהוג כלפי הפרט].

כאשר נוקטים בהליכי הוצל"פ, אסור לגבות מחייב ריבית יתר-לא חוקית/ אסור לרמוס זכויות בסיסיות כגון ההגבלות בסע' 1 לעיל / אסור לקחת דירת מגוריו- אלא אם כלו כל הקיצים!!! בפועל-כל האיסורים הללו לא מתקיימים, ואנשים נרמסים ונעשים לאבק אדם.

4. מה לא עשינו [ בתנועת: "שורת האזרחים"] ע"מ לעצור הרס חיי אזרחים; פנינו לשרים וחכי"ם, כתבנו עצומות, עתרנו לבג"צ, דרשנו מגורמי אכיפת החוק לבדוק תלונות חמורות, קיימנו הפגנות מחאה מול בתי משפט, בנק ישראל- אולם, עד כה, נדחינו בקש !!! התרענו בפני כל אלו, כי יבוא יום ומרי אזרחי יהא בשער, שכן עד כמה ניתן לשים משא על גב גמל ??? ; אולם, חמור מכך אירע - אדם הצית עצמו בכיכר העיר, כדי שכולם יראו את הכתובת שעל הקיר ! קרי- סילמן חדל להאמין ב"מערכת", והוא אחד מרבים; במצב שכזה, אף ממשל לא יתפקד ומדינה תקרוס מעצמה, אם ציבור רחב ימאס בקיים ויביע דברו רק "ברחוב"!!

5. צפו במכתב שנשלח אל מפכ"ל המשטרה ואל ניצב סגלוביץ [ראש אגף חקירות ומודיעין] ביום 5.7.12; עד היום נמנענו לפרסמו, כדי שלא תשמע טענה כי המכתב נעשה לצורך פירסום, אך אירוע הצתת משה סילמן, טרף את הקלפים.

מעללי אהוד אולמרט, הירשזון, בניזרי ודומיהם, הם "כסף קטן", בהשוואה להררי כסף שנלקחים מידי יום מהאזרח הקטן אל כספות הבנקים [עמלות, ריבית מטורפת], לגופי השקעות שמנהלים כספי פנסיה, לכיסי "זוכים" ובאי-כוחם בתיקי הוצל"פ - שמעולם לא חלמו להתעשר בדרך כה קלה, ובחסות פרשנות מחרידה של חוק ההוצל"פ.

6. אם גם כעת הממשלה לא תתעשת, ותעצור מייד כל עוולה וגזל שנעשים ע"י מוסדותיה השונים, אזי אירוע ההצתה עלול להחוויר לעומת מה שצפוי; דהיינו, לאדם שגזלו רכושו, רמסו כבודו, פירקו משפחתו, אין מה להפסיד!!

7. לפני כחודשיים, פניתי בחשאי [בכתב] אל כל הבכירים בסיעת "הליכוד" בכנסת ובממשלה{בהיותה "ביתו של רה"מ"}, והזהרתי מפני צונאמי חברתי, אך רק חה"כ מירי רגב בקשה להיפגש עימי, ובפועל- התחמקה .

להלן מכתבי לראש אגף החקירות- 

יט' בתמוז תשע"ב ; 9.7.12

לכבוד באמצעות פקס+דואר

ניצב יואב סגלוביץ'

ראש אגף חקירות, מט"אר

משטרת ישראל

הנדון: חקירה מיידית ברשות לאכיפה וגבייה["הרשות"]

עקב גזל כל החייבים, במערכת ההוצל"פ

1. לפני כ-3 שנים, נתבקשתי ע"י קוראי מאמריי באינטרנט, לבדוק התנהלות מערכת ההוצל"פ - ואז חשכו עיני; למרות עיסוקי בעריכת דין מזה 37 שנה [ ביניהן 12 שנה, אב"ד בי"ד משמעתי בלשכת עוה"ד], נדהמתי ממה שנחשף בפניי. אט-אט התארגנה קבוצה של חייבים [כיום מאות איש] אשר העבירו מידע אחד לשני, ולאחר חקירה מאומצת התברר כי תוכנת מערכת ההוצל"פ, תוכנתה באופן המאפשר גזל חייבים.

2. המידע שהתגלה, הוצג ע"י חייבים שונים בפני רשמי הוצל"פ שדנו בתיקיהם, אך האחרונים נמנעו מלדון בכך, בנימוק זהה- אינם אחראים על התוכנה השתולה במחשב לשכות ההוצל"פ; וכדי להוכיח גזל, על חייבים להגיש חוות דעת חשבונאית. [ברור מאליו שאין צורך בכך, שכן הגזל משתקף מדף ח-ן אצל כל חייב, בתיק הוצל"פ שכנגדו].

הוגשו דרישות רבות- להנהלת הרשות, להפסיק גזל כאמור, אך התשובה הייתה-כי בכל תיק ותיק, יש לפנות לרשם הוצל"פ, וכאשר יחליט - ניתן להגיש בר"ע על החלטתו. דהיינו, במקום לתקן את התוכנה, מפנים חייבים לצעוד בדרך יסורים

[ שכן רשמים אינם מסוגלים להורות על שינוי התוכנה], ובכך הרשות מסכלת בכוונת מכוון חשיפת האמת, ומאידך, מאפשרת המשך –כאילו חוקי- של גזל.

3. להלן, בקליפת אגוז מספר אופנים לגזל המובנה בתוכנה:

א. תקנה 17א' לתק' ההוצל"פ, מחייבת זוכה או ב"כ, לדווח ללשכת הוצל"פ, תוך 7 ימים, בדבר קבלת כספים ישירות מחייב ו/או מצד ג' [ שאצלו נעשה עיקול]; קל וחומר לגבי ב"כ זוכה שמונה ככונס! אולם דיווחים לא נעשים בזמן – לרוב אינם נעשים כלל - אם וכאשר נעשים, אזי[אליבא הרשות] עד חודש נוב' ,2010 ח-ן חייב לא זוכה בריבית שבה חוייב, אלא נמוכה מאד! (להלן "הפער" ואם התשלום כלל לא מדווח, הוא יכונה להלן :"הפער בקרן ובריבית")

התוצאה: לזוכה היה כדאי שלא לדווח (פער בקרן וריבית) או באיחור רב (פער בריבית) , בכך הגדיל מאד החוב בתיק ההוצל"פ, שלפיו בלבד- רשם עושה החלטות נגד חייב.

רק עתה, נודע לי באקראי, כי בחודש נוב' 2010 התוכנה תוקנה, ולכאורה-חשבון חייב יזוכה בהתאם לריבית החיוב [ הדבר מעולם לא פורסם!!!!!] ; לפיכך ביום 27.6.12 פניתי למנהל הרשות, כדי שיורה על תיקון חשבונות חייבים, בגין התקופה שקדמה למועד הנ"ל, אך מענה לא נעשה. קרי: כל אשר נגזל לפני המועד הנ"ל, יוותר בידי הזוכים, למרות שעשו שיבוש הליכים, מצגי שווא והטעיית רשמים במזיד.

ב. חיוב ריבית ואופן חישובה בתיקי הוצל"פ , נעשה ע"פי טבלאות שונות [שכלל לא מפורסמות] ,וכאשר זוכה הנו בנק, הוא שותל שיעור ריבית בטבלה "שלו", מבלי שגורם ברשות, בודק, אם זו תואמת פס"ד או הסכם הלוואה נשוא שטר משכנתא או משכון או הוראות צו הריבית (קביעת שיעור הריבית המכסימלי) תש"ל - 1970 !!! בפועל- לא אחת, נשתלה ריבית גבוהה מהמותר, ואז ח-ן חייב מחוייב לפי טבלה שמורצת באופן דראקוני.

ג. בתיקים בהם נעשה מימוש נכס של חייב, באמצעות כונס [שהנו גם ב"כ זוכה], כל התמורה מצוייה בידי הכונס, ואם זו עולה על החוב הרשום[שאינו נכון] ,אזי כדי להימלט מהחזר הפרש לחייב, הסכום העודף [אם בכלל מדווח] מסומן בדף ח-ן בלשכה כשלצידו סימן: # (סולמית) , ואז המחשב "לא יודע" לקרוא סימון זה, וכותב: " הקטנת חוב ללא יתרה מתאימה" ; בפועל, אין הקטנת חוב!!!!

אח"כ הזוכה מבקש לסגור תיק ההוצל"פ, וזה נסגר מייד מבלי שחייב יודע, וכאשר מבקש לפתוח כדי לברר היכן כספו, רשמי הוצל"פ מסרבים!!!!!

בנוסף, נשאלת השאלה: היכן מוחבא הכסף העודף? שכן, הזוכה ו/או ב"כ לא זכאיים להצהיר בדבר הכנסה נוספת, כי אז יתגלה הגזל.

ד. זוכים עיסקיים זוקפים כהוצאה, סכומי חוב שלא נגבו, בהתאם לרישום בתיקי הוצל"פ[במסגרת הכרה כחוב אבוד], הגם שהחוב הרשום גבוה פי כמה מהחוב הריאלי [ לפנינו הונאת שלטונות מס הכנסה].

4. למרות שברור לכל כי לפנינו גזל, מדהים ומזעזע כי הרשות מאפשרת זאת, ביודעה כי הדבר אסור באיסור חמור, ומהווה עבירה פלילית חמורה! רק הגשת כתבי אישום חמורים, יביאו לעצירת הגזל וירתיעו אחרים מפני שימוש לרעה בכח שלטוני.

5. אינך רק ניצב במשטרה אלא גם אזרח במדינה, ויתכן כי אתה או מי מקרוביך, עלול להקלע למצב כפי שתואר[ ובפרט לאור העובדה, כי תביעות כספיות עד 50,000 ₪ נפתחות כתיק הוצל"פ, ומייד נעשים סעדים זמניים נגד נתבעים, למרות שטרם הוכרזו כחייבים!!!!]; ומעטים זוגות צעירים שבכוחם לרכוש דירה, מבלי ללוות כספים מבנקים למשכנתאות [ קרי-חייבים פוטנציאליים].

אליבא הרשות, ישנם כ-3.5 מיליון תיקי הוצל"פ "פתוחים"; משמע, כמיליון אנשים נגזלו ועתידים להיגזל, אם תיקיהם טרם נסגרו.

המשך המצב שתואר, יהווה ראייה ניצחת כי איננו מדינת חוק, ואין טעם להלחם לקיומה!!! אף אדם סביר לא יסכים לסכן חייו בחזית, ביודעו כי בעורף גוזלים רכושו!!

בציפיה דרוכה

דב אבן אור, עו"ד

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה