close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מהו ביטוח דירקטורים ונושאי משרה?

מערכת שורשז תמוז, תשפ29/06/2020

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה הוא כיסוי ביטוחי שמיועד להגנה על אנשים מפני הפסדים אישיים, במקרה שהם נתבעים כתוצאה משירותיהם כדירקטורים

תגיות:

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה הוא כיסוי ביטוחי שמיועד להגנה על אנשים מפני הפסדים אישיים, במקרה שהם נתבעים כתוצאה משירותיהם כדירקטורים, כנושאי משרות בסוגים שונים של ארגונים,

או כמנהלי עסקים.

ביטוח זה מציע גיבוי כספי להפרשת שיפוי רגילה, שפוגעת בדירקטורים ונושאי משרה בגין הפסדים שנגרמו כתוצאה מתפקידם בחברה. הביטוח יכול גם לכסות את שכר הטרחה של עורכי דין והעלויות האחרות שהארגון עשוי להידרש לשאת בהם כתוצאה מתביעות כאלו.

הבנת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

ביטוח דירקטורים ונשאי משרה חל על כל מנהל שמשמש כדירקטור או נושא משרה בעסק או בארגון. מדיניות אחריות של דירקטורים ונושאי משרה מבטחת מפני הפסדים אישיים והיא יכולה גם לסייע בפיצוי של עסק או מלכ"ר עבור שכר טרחת עורך דין, או עלויות אחרות שנגרמות כתוצאה מהגנה על אנשים אלו מפני תביעות משפטיות.

דירקטורים ונושאי משרה נתבעים במגוון תרחישים שקשורים לתפקידי החברה שלהם, כולל:

  • הפרת חובת הנאמנות, שכתוצאה ממנה נגרמו הפסדים כספיים או פשיטת רגל לחברה.
  • מצג שווא של נכסי החברה.
  • שימוש לרעה בכספי החברה.
  • מקרי הונאות.
  • העדר הקפדה על חוקי מקום העבודה.
  • גניבת קניין רוחני או גניבת לקוחות של חברות מתחרות.

ברוב המקרים, פעילות שאינה חוקית או רווחים בלתי חוקיים אינם מכוסים במסגרת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה.

שיקולים מיוחדים

מדיניות ביטוח דירקטורים ונושאי משרה משתנה בהתאם לאופי הארגון והסיכונים הניצבים בפניו, ומומלץ לחפש חברת ביטוח עם ניסיון מעמיק בתחום זה. הפוליסות נרכשות בדרך כלל על ידי הארגון על מנת לכסות קבוצת פרטים ולא את היחידים עצמם.

במצב בו חברה אינה מצליחה לחשוף מידע מהותי או שהיא מספקת במזיד מידע שאינו מדויק, המבטח עשוי להימנע מתשלום בשל מצג שווא. "סעיף הניתוק" בתנאי הפוליסה עשוי להיות מיועד להגנה מפני תרחישים אלו על ידי מניעת התנהגות שגויה של מבוטח, שעשויה להשפיע על הביטוח למבוטחים אחרים.

מרכיבי פוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

ניתן לנסח מדיניות לביטוח מפני מגוון מפגעים, אבל ברוב המקרים הביטוח אינו חל על מקרים חריגים של הונאות, פעילות פלילית ורווחים בלתי חוקיים.

וזה לא הכול, רוב הפוליסות של ביטוח דירקטורים ונושאי משרה כוללות סעיפי "מבוטח לעומת מבוטחים", לפיהם לא משולמת כל תביעה כאשר דירקטורים ונושאי משרה בהווה או לשעבר תובעים את החברה. סעיף זה מונע מהחברה להרוויח את תשלום הביטוח במקרה של רמאות או מזימה.

האם העסק שלכם זקוק לביטוח דירקטורים ונושאי משרה?

כל עסק עם דירקטוריון או ועדה מייעצת צריך לשקול רכישת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה, כולל עמותות. החברה שלכם אינה צריכה לרשום הכנסות במיליוני שקלים על מנת שהדירקטורים ונושאי המשרה שלכם יתבעו באופן אישי בגין ניהול ענייני החברה.

האמת היא שעסקים קטנים יותר עם פחות נכסים עשויים להזדקק להגנה ממש כמו תאגידים גדולים עם כיסים עמוקים.

הוסף תגובה
הגדל /הקטן טקסט
שמור קישור
שם השולח
תוכן ההודעה