close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

בעיות הלכתיות בהשארת מנקה בבית.

הרב שי טחן  כח אדר ב, תשפד  07/04/2024

.......................

שאלה:

אבקש הדרכה בקשר לנקיונות פסח. אנחנו נעזרים במנקת בית נכרית שנשארת אצלנו כמה ימים לקרצף את המטבח ולנקות את כל הבית, ולאחרונה עלו לנו חששות שמא היא מביאה איתה מאכלים אסורים ומבשלת אותם אצלנו במטבח. אשמח לקבל תשובה

תשובה:

בהשארת גוייה לבדה בבית ישנם מספר חששות הלכתיות.
ראשית בנידון שאלתכם בחשש שמא המנקה מבשלת בכלים של היהודי את מאכליה שאינם כשרים, או אפילו מאכלים כשרים אלא שמבשלת בשר עם חלב או בשר בכלים של חלב וההיפך. ושנית אפילו אם היא מבשלת מאכלים כשרים עדיין הכלים נאסרים מחמת האיסור של בישול עכו״ם, דהיינו שחכמינו אסרו לנו לאכול בישולי נכרים כדי שלא נבוא להתחתן עמהם, וממילא גם הקדירות נאסרו כיון שהמאכלים התבשלו בהם.
ואף שהעוזרת הובאה רק למלאכת נקיון ולא לבישול מאכלים, עדיין יש לחשוש שמא כשתרצה לאכול היא תבשל לצורך עצמה בכלים שלנו. וכן הזהיר הגאון רבי משה פינשטיין (יו״ד ח״א סימן סא) לאסור להניח נכרית לבדה בבית שמא תבשל לעצמה או עבור הילדים, אף שאין מלאכת הבישול מוטל עליה. אכן בדין זה האחרון שאם הושכרה רק לנקיון ולא לבשל יש מקילים (שו״ת שבט הקהתי ח״ו סימן רפא), ובתנאי שיזהירו אותה מראש שלא תבשל שמא תפוטר מעבודתה.
אכן אם לא ידעו שאסור לעשות להשאיר אותה לבד בבית, בדיעבד אחר המעשה שנשארה לבדה ניתן להתיר את הכלים אחר שיעברו 24 שעות, כיון שאז הוי ספק בדרבנן כמובא בדברי הרמ״א (סימן קכב, ט). גם האוכל מותר מכיון שאין אנו אוסרים אלא במקום שיש לה ריוח בהחלפת המאכל במאכל פחות משובח, וכיון שאין לתלות שהבשר שלנו משובח משלה לכן האוכל מותר, ואין ההלכה חוששת שמא תחליף כדי להכשיל אותנו באיסור (יו״ד סימן קיח ס״י וראה במנחת אשר ח״ב סימן נא), וכן כתב בערוך השלחן (סעיף ל’) שהסכמת כל רבותינו הראשונים והאחרונים שלא חושדים את הגוי שיכשיל את הישראל בחינם ללא הנאה.

אכן רשאי להקל להשאיר את המנקה בבית אם בעלי הבית נכנסים לביתם לעיתים תקופות שאז הנכריה חוששת לעשות דברים שהוזהרה מראש שאין לה לעשות שמא תיתפס בקלקלתה. (שלחן ערוך סימן קיח סעיף י’).
כמו כן יש להתיר אם יש מערכת מצלמות בבית המתעדות את כל הנעשה שאז יש לומר שזה עדיף מבעל הבית שנכנס ויוצא מביתו ויש לה יותר פחד לעשות דברים האסורים (ר״נ קרליץ בספר עזרה כהלכה עמוד קלב).
והנה הזהיר הגאון רב משה שטרנבוך מחששות נוספות שיש להיזהר ולעיתים הנכריה מכניסה לבית עיתונים מזוהמים עם דברי כפירה ופריצות, ולעיתים היא עצמה באה בלבוש פרוץ ומכניסה הרהורים בבני הבית.
תשובות נוספות בנושא-
גילוי שכינה לגויים
היו הרבה גויים ששרתה עליהם שכינה- נח לדוגמא, מתושלח לפי חז"ל היה צדיק, בלעם הוא דוגמא מסויימת ועוד.
סיוע מדיני ממדינות זרות
אני לא מספיק מצוי בנושא כדי לצטט מקורות, אבל אני חושב שהדבר הראשון שצריך בכלל לברר ולהגדיר זה האם בכ
יחסים בין יהודיה לערבי
לו יצוייר שהבחור אכן יתגייר, הרי שמותר ליהודיה להתחתן עם גר. אולם נראה לי שהמצב אצלכם רחוק מאוד מזה,