close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

נייר סופג

הרב יניב חניא  טו כסליו, תשעו  27/11/2015

.......................

שאלה:

האם אסור לחתוך נייר סופג בשבת כמו שאסור לחתוך נייר טואלט?

תשובה:

הסיבה שאסור לחתוך נייר טואלט בשבת היא משום דין של "מחתך", כלומר שאסור לחתוך משהו גדול בצורה מדוייקת שתתאים לשימוש. לומדים את זה מהעורות במשכן, שהיה צורך לחתוך אותם במדוייק לשימוש.
לכן, זה לא משנה אם מדובר בנייר טואלט או נייר סופגף עצם החיתוך של נייר בגודל המתאים לשימוש אסור... אם רוצים לעשות בו שימוש צריך לחתוך אותו לפני שבת, כמו נייר טואלט.
תשובות נוספות בנושא-
נרות שבת לבנים

בשבת ישנה מצווה שיהיה בביתו של כל אחד ואחד נר דולק. גם גברים וגם נשים... ומצווה זו קשורה לעונג שב

תענית יחיד
לא, בודאי שלא. אסור לצום בשבת... לכן, אם לא ידעת שזה יוצא בשבת, והתחייבת במפורש לתאריכים הללו צריך ל
קידוש על הפת
נוטלים ידיים לפני ומברכים על נטילת ידיים, מתחילים את הקידוש, אומרים את כל הפסוקים, ובמקום להגיד "בו
קידוש בברית מילה בשבת
בשלב ראשון נגדיר את הבעיה- הבעיה היא שקידוש של שבת חייב להיות במקום סעודה, מה שאומר שמי שעושה קידוש
עישון סיגריה ביום טוב
מכיוון שהבערה הותרה לצורך אוכל נפש, ויש שמחשיבים את העישון כאוכל נפש (שהרי מי שמעשן לא יכול בלי זה),
כיצד לנהוג במקום ללא תחום שבת
טוב, מי היה מאמין שבימינו ישאלו על הלכות אלו.

באופן עקרוני אם אין עירוב ביישוב, הרי שהחצר