close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

קשה לי להתכוון בתפילה

הרב יניב חניא  ו תמוז, תשעה  23/06/2015

.......................

שאלה:

אם קשה לי להתרכז בתפילת שחרית בגלל שהיא ארוכה, האם אפשר להגיד רק ברכות השחר ושמע ושמונה עשרה?

תשובה:

חז"ל אמרו "אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכווין ליבו לאביו שבשמיים" באופן כללי תפילה מוגדרת כעבודה שבלב ולכן כמו כל עבודה היא דורשת מאמץ, השאיפה צריכה להיות לומר את כל התפילה בכוונה גדולה. אולם עד שנגיע לרמה הזאת ניתן להתרכז בחלקים מן התפילה, וחכמים אפילו קבעו חלקים שחשוב יותר להתרכז בהם מאחרים. כמובן שחשוב להתאמץ ולהשתדל להגיע למדרגה של כוונה בתפילה כולה.
תשובות נוספות בנושא-
פירוש המילה "אמן"

אחת המצוות החשובות הנוגעות לתפילה נוגעת לעניית "אמן", אחרי כל ברכה או תפילה של החזן, ולא רק של

תפילה לכיוון ירושלים
על פי דברי חכמים צריך כל יהודי להתפלל ירושלים, בכל מקום בו הוא נמצא. יש בכך גם ערך נוסף- שכל היהודים
התחזקות
למה הכוונה, את מתכוונת לתפילה אחת מהתפילות הקבועות, שחרית מנחה וערבית, או משהו אחר, פרטי יותר?
סליחות ביום הכיפורים
הן חייבות בוידוי, שהוא מצוות חזרה בתשובה, אבל לא בכל התפילה והנוסח שיש בסידורים.
בקשות לפני ק"ש שעל המיטה
אני סבור שהסדר של שבח, בקשה הודאה, הוא בעיקר לגבי תפילת שמונה עשרה, זה נכון שעדיף לעשות כך תמיד, אול
התפילה לא התקבלה

אנחנו לא יודעים למה תפילות מתקבלות או לא מתקבלות, יש לכך המון סיבות אפשריות ואנחנו לא יכולים לדעת