close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

פירוש המילה "אמן"

הרב יניב חניא  טו ניסן, תשעה  04/04/2015

.......................

שאלה:

מה פירוש המילה "אמן"?

תשובה:

אחת המצוות החשובות הנוגעות לתפילה נוגעת לעניית "אמן", אחרי כל ברכה או תפילה של החזן, ולא רק של חזן אלא של כל מי שמתפלל לידינו, יש מצווה לענות אמן. ישנם פירושים שונים למילה זו, בחלק מהמקרים הכוונה היא "זה נכון", "אמת", כלומר- אנחנו מאשרים את דבריו של מי שהתפלל או בירך ואומרים שהדברים נכונים. יש מקרים שבהם פירוש/ המילה הוא "נכון ויהי רצון שיתקיים", כלומר- אנחנו מודים על האמת שדברים ומבקשים שהם יתקיימו על ידי הקב"ה. חכמים קבעו הלכות רבות הנוגעות לעניית אמן והמרכזית שבהם היא שצריך להקפיד לענות אמן על ברכות ותפילות החזנים והמברכים ולהקפיד שעניית האמן תהיה קשורה לברכה, לא רחוקה מידי מהברכה ולא קרובה מידי, וכן שהאמן תהיה שלימה, ולא קטועה בתחילתה או בסופה.

תשובות נוספות בנושא-
תפילה לכיוון ירושלים
על פי דברי חכמים צריך כל יהודי להתפלל ירושלים, בכל מקום בו הוא נמצא. יש בכך גם ערך נוסף- שכל היהודים
סליחות ביום הכיפורים
הן חייבות בוידוי, שהוא מצוות חזרה בתשובה, אבל לא בכל התפילה והנוסח שיש בסידורים.
בקשות לפני ק"ש שעל המיטה
אני סבור שהסדר של שבח, בקשה הודאה, הוא בעיקר לגבי תפילת שמונה עשרה, זה נכון שעדיף לעשות כך תמיד, אול
שמע על המיטה
כל הדברים הללו הם מנהגים ואפשרויות התנהגות, אתה לא חייב להגיד 12 פעמים אם זה מעיק עליך.
מנין בבית הקברות?
לא חובה לומר קדיש על הקבר, נהוג לבקר בבית העלמין עם המשפחה הקרובה ולומר את הקדיש בבית כנסת.
צדקה
נהגו לתת צדקה לפני התפילה (הכוונה לתפילת עמידה, כפי שאמרו חז"ל- "רבי אלעזר יהיב (נתן) פרוטה לעני ו