close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מנגו אורגני

הרב יניב חניא  ט תשרי, תשעז  11/10/2016

.......................

שאלה:

רציתי לשאול האם מבחינה הלכתית יש יתרון לאכול מנגו אורגני, או כל דבר אורגני אחר? זה סתם שיגעון או משהו עם רקע הלכתי חיובי?

תשובה:

זו שאלה מעניינת, שכמובן לא נוגעת רק למנגו או אפילו רק ל"אורגני".

אני חושב שיש לתשובה כמה סעיפים-
1) אם מוכח שמדובר במשהו בריא יותר (נניח לאכול דברים טבעיים שהם מופחתי סוכר), הרי שלכאורה אין שום ספק שמדובר שמהו "הלכתי", שהרי אדם מחוייב לשמור על בריאותו, ויש פסוק מפורש של "ונשמרתם מאוד לנפשותיכם", וברור שיש עניין הלכתי רציני וחשוב לשמור על הבריאות ולכן, אם מדובר על שינוי בריאותי, ברור שזה הלכתי ואולי אפילו מחוייב.
2) אם מדובר על "משהו סביבתי" (ואני מבין שעל זה יותר השאלה), זה קצת יותר מורכב. למרות שיש ציווי מפורש לשמור על הסביבה (לא מנוי בספר המצוות, אבל חכמים אומרים "תן דעתך שלא תקלקל את מה שתיקנתי", שזהו מדרש שממנו לומדים על החשיבות של שמירת הסביבה ומניעת נזק. מצד שני, נראה מכמה וכמה מקורות בחז"ל שכל עוד השאר משמש לטובת האדם, הרי שאין איסור "לנצל" את העולם. לגבי צער בעלי חיים זה נאמר לכאורה במפורש- כל עוד יש תועלת לאדם, צער בעלי חיים מותר. אין עניין לצער אותם ויש להיזהר לא הכאיב יותר מהדרוש, אולם עצם הצער בעלי חיים מותר.
אני מניח שלגבי הסביבה הדוממת זה דומה- כלומר- יהיה מותר ל"נצל" את משאבי העולם כל עוד זה לתועלת וכל עוד לא מדובר במשהו שיוצא מפרופורציות יחסית לתועלת. לדוגמא, עד כמה שאני מבין דיג בשיטות החדשות של "גריפת קרקע הים", למרות שיש לו תועלת ישירה לאדם זה דבר אסור, הנזק שנגרם לעולם ולסביבה הוא גדול מידי.
3) חשוב לחשוב ולשמור על הדורות הבאים, כלומר- אם אנחנו עושים נזק לעולם ונזק זה יזיק לדורות הבאים של העולם, זה כבר ממש משהו אסור, כי חובה עלינו לחשוב על הדורות הבאים ולהשאיר להם עולם מתוקן.

כל זה בכלליות, כמובן שיש דבריםרבים שבהם הנזק שהאדם גורם הוא בל יתואר, ובכלל אין שאלה. יש גם מצבים רבים שבהם הנזק נגרם רק בגלל תאוות חסרות פרופורציה של האנושות (נניח הטונה הלבנה שמושמדת מהעולם בגלל ניצול מזערי של גופה לאכילה), בירו יערות בשל רווחים רגעיים ועוד.
אני עצמי מוצא את עצמי מודאג מאוד מהצב של הכחדת מינים בטבע והנושא מעניין אותי מאוד, למרות שאינני אוכל דווקא מנגו אורגני.