close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שבע ברכות

הרב יניב חניא  כה אב, תשסז  09/08/2007

.......................

שאלה:

שלום וגמר חתימה טובה.
השאלה הבאה היא רק לדעת אם יש מקורות לעניין מסוים שחשבתי עליו. (אין צורך לפרט תשובה, אלא אם הכן הרב רואה שיש איזה ענין לזכות את הרבים).
האם יש בחינה מיוחדת בכל יום של שבעת הימים של שבע הברכות?
ז"א, ידוע לי שהספרה שבע מבטאת טבע והספרה שמונה הינו מבחינת עולם הבא, מעל הטבע. ולכן האם מבחינת כל יום מימי המשתה יש איזו עליה מסוימת וכל יום מבטא משהו אחר.
תודה רבה.

תשובה:

אני חושב שאתה צודק, ישנה משמעות למספר שבע (יש לי חבר שגם היה שמח להאירך איתך על העניין), אבל לדעתי הסדר הפוך, לא עליה מידי יום אלא ירידה, היום הראשון הוא שיא וכל יום יורדים בספירות...