close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

נישואין לכהן

הרב יניב חניא  יח טבת, תשסט  14/01/2009

.......................

שאלה:

אני גרושה ובן זוגי הוא כהן.
כבר למעלה משנה.
אנו חיים ביחד, ובעתיד רוצים להיות גם נישואים ולהביא ילדים.
מדוע אסור לנו להתחתן?
ומה אפשר לעשות על מנת שכן נמסד את הקשר שלנו על פי דת?
כדי שלא נגיע למצב של נישואים אזרחיים או לחילופין כדי שלא נגיע למצב 
של הבאת ילדים מחוץ לנישואין?

תשובה:

לגבי השאלה "מדוע" אסור לכם להתחתן קשה לי לענות, זו מצווה מפורשת מהתורה ואיסור תורני, שלגבי טעמיו אפשר רק לחשוב, לנסות להבין וכדומה... אבל לא להבין עד הסוף. חלק ניכר ממצוות התורה הן כאלה, אין לנו דרך להבין אותן עד הסוף.
ישנן איסורי אישות נוספים על כהן שלא חלים על מישהו אחר, והדבר נובע, על פי הבנתנו, מתוספת קדושה שלו. על פי הבנה זו, הגרושה עדיין "קשורה" בדרך כלשהיא, רוחנית, לבעלה (בניגוד לאלמנה) ולכן היא לא יכולה להתחתן עם מי שרמת קדושתו דורשת קשר רוחני במיוחד. עד כאן כמה שאני יכול להבין בעניין, אבל ברור שזה לא הטעם המלא ויש עוד הרבה מאוד נקודות בתוך מצווה זו.

לעניות דעתי אין שום דבר שלפיו ניתן לחתן אתכם בחתונה על פי הדת היהודית, אלא אם כן תוכיחו בצורה כלשהיא שהכהן לא כהן באמת (דברים כאלה קורים מידי פעם). גם במחיר של נישואין אזרחיים או הבאת ילדים ללא נישואין, אני לא חושב שיש רב בעולם שיוכל למצוא לכם דרך להתחתן.

אני יכול מאוד להבין את הכאב ואת הקושי שבזה לאנשים שלא חיים בדרך כלל על פי המצוות, אבל אני לא יודע אם אפשר להשיב תשובה אחרת.