close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

אשכנזי בתחנון ספרדי

צוות הר ברכה  כח שבט, תשסט  22/02/2009

.......................

שאלה:

אני מתפלל בנוסח אשכנז. מה עלי לעשות כשאני מתפלל שחרית בשני וחמישי והחזן ספרדי ואומר בתחנון שלוש פעמים את יג מידות הרחמים?

תשובה:

ראוי להפסיק ולהצטרף לענות אחריו י"ג מידות הרחמים. ובשאלות ציבוריות כגון היחס שבין טובת הקהילה לשמירת המנהגים צריך רב המקום לפסוק.
וראו בפניני הלכה הרחבה על מצבים שבני עדות שונות מפללים יחד, בפניני הלכה תפילה

כל טוב
יגאל ללום.