מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

ממתי בני נח חייבים במצוות

שאלה:
מאיזה גיל נכרי חייב בשבע מצוות בני נח?

תשובה:
השאלה נתונה בדיון בפוסקים, לכאורה ברמב"ם בהלכות מלכים פרק י הלכה ב' כתב ש"לעולם אין עונשין מהם לא קטן ולא חרש ולא שוטה לפי שאינן בני מצוות" אולם הפוסקים דייקו בדבריו הפרק ט הלכה ט שהשיעורים של התורה שייכים רק בבני ישראל ולא באחרים.... ולכן דייקו הפוסקים שבן נח חייב במצוות מהרגע שהוא בן דעת של ממש, כלומר, לא ממש גיל 13, אלא מגיל שהוא מבין את מהות המצוות. (שו"ת מנחת שלמה חלק א, לד)

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו