מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

השכרת דירה לגוי

שאלה:
האם מותר להשכיר דירה לגוי נוצרי באזור שמאוכלס באוכלוסיה דומה, שקשה להשכיר בו ליהודים?

תשובה:
על פי דברי חכמים ופסיקת השו"ע אסור להשכיר דירות בארץ ישראל לגוי. אני לא יודע מה יהיה הדין במקרה שאי אפשר לחלוטין להשכיר ליהודי, אולם כל עוד יש סיכוי, זה אסור.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו