מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

קול אישה

שאלה:
שלום! יש בעייה עם שירת נשים יהודיות מול גויים או ערבים?

תשובה:
אני חושב שמכיוון שמדובר בבעיית צניעות, הרי שאין הבדל אם שרים מול גברים יהודיים או לא, אולי אין בזה את הבעיה של לפני עיוור, אולם יש בעיית צניעות בעצם השירה.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו