מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

תיקון

שאלה:
מי שנגיד בגלגול הקודם שלו היה בבית המקדש הראשון והוא עבר על גילוי עריות ועבודה זרה איך הוא יתקן את זה בדור שלנו שאין כבר את הניסיונות האלה

תשובה:
אני לא יודע, אבל אני בטוח שהקב"ה יודע. אני מניח שיש דברים דומים, יש נסיונות קשים ודומים וכדומה.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו