מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

פתיחת בקבוקים בשבת

שאלה:
לאחרונה למדתי בספר של הרב חיים דוד הלוי על אודות פתיחת פקקים ולא ממש הבנתי את הדיון ואת המסקנה. מותר או אסור?

תשובה:
זו אכן סוגיה הלכתית מורכבת למידי ועסקו בה רבות.
באופן עקרוני הבעיה שעליה מדובר היא עשיית כלי. כלומר- כאשר סוגרים את הבקבוק מצמידים אליו פקק שהוא לא ממש כלי בפני עצמו (יש בזה קצת הבדל בין פקקי פח לפקקי פלסטיק, כאשר פקקי הפלסטיק נחשבים יותר לכלי, אולם בגלל שיש להם רצועה למטהף ישנם פוסקים שמחשיבים גם אותם ככלי לא גמור), ממילא כאשר פותחים את הפקק הרי שהוא הופך להיות כלי ויש כאן ייצור של כלי וזה אסור לדעת חלק מהפוסקים.
פוסקים אחרים אומרים שהפקק לא נחשב ככלי אחרי הפתיחה אלא "כלי גרוע" שהרי לא עושים בו שימוש אחר. לגבי פקק מפלסטיק הפוסקים המקילים אומרים שהפקק נחשב כלי עוד לפני הסגירה ההרמטית וממילא אין כאן יצירת פקק.
לכן- יש שנוהגים להחמיר לא לפתוח בקבוקים בשבת, אולם רוב הפוסקים, בודאי הספרדים, מתירים.   

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו