מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

התרת חוט שהסתבך בשבת

שאלה:
יש משחק ילדים כמו מין חבל ארוך כשמאחסנים זה תמיד מסתבך קצת כמו כל חוט וצריך להתיר כדי שאפשר יהיה להשתמש. האם מותר להתיר את החוט בשבת?

תשובה:
אם מדובר בחוט שכל הזמן מתירים לצורך המשחק והחוט עצמו לא מסובך מידי, כלומר הוא לא דק בצורה שמקשה על התרתו, אז זה מותר להתיר בשבת, כי הרי לא מדובר בקשר של קיימא שרוצים שישאר, אלא בסיבוך שכל עניינו הוא להתיר אותו.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו