מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

הלכות שבת

שאלה:
האם מותר לרחוץ בבריכה בשבת?

תשובה:
שלום ! פסק השו"ע בסימן שלט' וכך כתבו כל הפוסקים שאין לשחות בבריכה ולא בים וגם לא להתרחץ בהם. הדיון והמקורות נמצאים בשמירת שבת כהלכתה פרק יד סעיף יב.

התשובה נתקבלה מהרב אייל גריינרמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו