close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

אור של אינטרנט

דוד וקסלמן- קליניקה בעל שם טוביב כסליו, תשפב16/11/2021

על אינטרנט, על תוהו, בנין וסתירה ועל דרך מעשית לשימוש ברשת...

תגיות:
באינטרנט יש עולם של אורו... ולהגיע לאור של אינטרנט לקח בני אדם כמעט שש אלפים שנה. אינטרנט נקרא בתורה אור של תהו כי מעורב באינטרנט טוב ורע.

באור של יהדות תורה שבעל פה יש מקום לאסור את האינטרנט באופן מוחלט. כתוב בתורה בראשית ב, והארץ היתה תהו ובהו. לפני התיקון זה נקרא אינטרנט. אבל כמו שה' ברא ביום ראשון התיקון לתוהו ובהו על ידי "יהי אור ויהי אור", יש גם כן יש אפשרות לעשות תיקון לאינטרנט- במקום לקראו אינטרנט שלילי לגמרי ואסור בשימוש מוחלט.

כתוב בספר הזוהר פרשת ויצא, יעקב אבינו היה
במדרגה גבוה כשהוא יצא מבאר שבע והגיע להר הבית במדרגה של יובל אות נון פשוטה. נון מספר 50. אבל כדי ללכת לחרנה, למקום טומאה השתנה לדרך של "תיקון" לתוהו, נון הפוכה כדי לעשות משפחה ולגדל את הילדים לתורה חופה ומעשים טובים.

כלומר- יש מדרגה של רוחניות של נון פשוטה כולל ימין ושמאל, זכר ונקבה שיש שלום בין היצר הרע והיצר טוב. הצדיקים במדרגה הזאת, שנקראים "בר דעת" לא מקבלים השפעות לא טובות מאינטרנט.

כתוב על אדם הראשון וחוה בגן עדן שהם היו ערומים. רק אחרי שנכנס בעולם רע אחרי החטא עץ הדעת הם לבשו בגדים בשביל הילדים שנולדו מהם שלא היו הדעת עליון של העץ החיים והיו צריכים חינוך ביראת שמים.

יש גדלות המוחין וקטנות המוחין. יש תורה של נון פשוטה שיש שלמות של זכר ונקבה ויש תורה של נון הפוכה שיש נקבה בלבד- יראת שמים בלבד. לא רק צדיקים גם כן אנשים עוסקים בצרכי ציבור יש קשר לגדלות המוחין ויש להם דעת למען שימוש בבחירה חופשית באינטרנט. משא"כ אלו שאין להם גדלות המוחין ילדים, אברכים, עד בן ארבעים לבינה.

חרדים לדבר ה'- תלמידי חכמים אברכי כולל שיש להם תורה אחד של נון הפוכה "שומר העיניים", אסור להם אינטרנט. למען חרדים עדיף שימוש באינטרנט במקומות מיועדים לשימוש במחשבים תחת השגחה. אסור להם מחשב בבית ואולי במשרד וגם כן סמרטפונים.
אבל לרוב הציבור- המבוגרים לא מחמירים על דברים שמחמירים חרדים כמו שמירת עיניים אפשר שימוש באינטרנט אפילו בלי תיקון אולי עדיף שיש תיקון. העיקר לשמור הילדים משימוש באינטרנט וסמרטפונים.

אלו יהודים מבוגרים שומרי תורה שמבינים שיש שני תורות- תורה שבכתב ותורה שבעל פה קשורים לשני עולמות קודש וחול. אינטרנט החלק חשוב בחיים יום יום בכל דרכך דעיהו וכל מעשיך לשם שמים.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה