close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

סנה בוער בקוצק- לכבוד יום ההילולה

שאול בן נתן/ מהגולשיםכד שבט, תשסט18/02/2009

דרכם הקיצונית של ר' מנדל וחבורת קוצק, נבעה מתוך כאב פנימי עמוק לנוכח חוסר האיזון השורר בקרב רוב בני העם, המעניקים חשיבות עליונה לקיום המעשי של המצוות, בעוד הכוונה שבלב הפכה לדבר משני

"ועתה, שים לבך, ודע, כי כל המצות הכתובות בתורה, או המקובלות, או התקונים שתקנו האבות, אף על פי שרובם הם במעשה או בפה, הכל הם לתקן הלב, כי כל לבבות דורש ה'"
(ר' אברהם אבן-עזרא, יסוד מורא, השער השביעי)

השבוע בכ"ב בשבט, חל היארצייט של רבי מנחם מנדל מורגנשטרן מקוצק זצ"ל.
אחת מהתכונות שבלטו במיוחד אצל ר' מנדל מקוצק הייתה הנטייה שלו להדגיש את מעלתה של העבודה הפנימית, העבודה שבלב, ולהעניק לה חשיבות רבה הרבה יותר מקיום המצוות הפיזי, החיצוני.
"בקוצק אין שעון, יש נשמה", נוהג היה ר' מנדל לשנן. בכך, הוא סלל את הדרך

בפני שורה של "מנהגים" משונים ביותר; החל מתפילת שחרית בצהריי היום ושמירת שבת ביום שני, וכלה בפיזור פירורי לחם על הזקן בבוקר יום הכיפורים.

דרכם הקיצונית של ר' מנדל וחבורת קוצק, נבעה מתוך כאב פנימי עמוק לנוכח חוסר האיזון השורר בקרב רוב בני העם, המעניקים חשיבות עליונה לקיום המעשי של המצוות, בעוד הכוונה שבלב הפכה לדבר משני.
ידוע, שכאשר רוצים ליישר מקל עקום, יש לכופפו לצד השני. זו בדיוק הדרך בה בחרו לפעול בקוצק, על מנת להדגיש את העובדה שתיקון הלב הוא הדבר היחיד אותו דורש הבורא מאיתנו, וחלילה לנו מלחשוב שתיקון הנשמה מסתכם בביצוע מספר פעולות פיזיות. 
"משיח יושב בשער ירושלים. מחכה שיהיו בני האדם ראויים לגאולה. הוא אסור באזיקים, ואנשים שלמים הוא צריך, שיתירוהו מכבליו. די לו מחסידים, די לו ברוחב. עכשיו הוא דורש בעומק... באנשי אמת".
(ר' מנדל מקוצק, מתוך הספר "אין שלם מלב שבור", בעריכת שאול מייזליש)

גם בעל "הסולם", הרב יהודה לייב הלוי אשלג הדגיש חזור והדגש בהקדמתו לספר הזוהר את הצורך ליצור יחס נכון בין העבודה הפנימית לעבודה החיצונית. הוא מבסס את דבריו על דברי רשב"י ב"תיקוני הזוהר", כי אותם האנשים המכבדים ומעריכים את חיצוניות התורה יותר מפנימיותה, גורמים לעיכוב בואו של המשיח.
לו אך נשכיל למצוא את האיזון הנכון בין חיצוניות התורה לבין העבודה שבפנימיות הלב - נזכה לנחול הצלחה ושגשוג בכל דרכינו, ונקרב את קץ הישועה.
יהי רצון שנזכה לצעוד בדרך האמת חסרת הפשרות בה דבק כל כך ר' מנדל, מבלי לעשות מהעיקר טפל ומהטפל עיקר. אם נדע להעניק לכל דבר את מקומו הראוי לו, - וודאי שנהיה ראויים לביאת גואל צדק.

להרחבה:
"הקדמה לספר הזוהר" (אותיות ס"ו-ע"א) מאת הרב יהודה לייב הלוי אשלג (בעל "הסולם")
תיקוני הזוהר, נתיב תניינא, תיקון ל'
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה