close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

האם הרב קוק "הסתייג" מברסלב ?

אור האורותיג טבת, תשע30/12/2009

על קשרי הרב קוק זצ"ל וחסידות ברסלב - חלק ד

כאמור לעיל, מעט מזעיר נותר לנו בכתובים בנוגע ליחסו של הרב קוק לברסלב. נכון היום התפרסם רק מכתב אחד בנושא זה, וגם הוא לא פורסם במילואו. את המכתב הזה, ששמור אצל אחד מתלמידי הרצי"ה, כתב הרב לבנו בעקבות התקרבותו לחסידות ברסלב (עד כדי כך שגם גידל פאות ארוכות כמנהגם), וכך כותב הרב:
"התכונה הפנימית של זה האיש הגדול, צריכה לימוד הרבה". ומעיר הרב, כדי שדברי רבי נחמן יתנו את האור הגדול שלהם כפי שצריך, יש לוודא מספר תנאים: שהלומד יהיה בריא בגוף ובנפש, ושילמד גם השקפות נוספות ושונות מדרכו של רבי נחמן "ואז יאירו הדברים כראוי".

חשוב לשים לב מה הרב לא כתב. אין כאן שום "הסתייגות" כפי שהיו שרצו לטעון. אין כאן אמירה לדחות את הלימוד לגיל מבוגר. אין כאן אמירה ש"לא זו דרכנו". יש פה רק המלצה להכנות בסיסיות שרובנו ככולנו כבר יש לנו אותם, וכן הדרכה נוספת ללמוד בד בבד גם ספרים אחרים. אגב, גם למי שבא ללמוד זוהר, עומדים בפניו תנאים (מסובכים יותר) כמו למשל הגעה לגיל ארבעים, מילוי כרסו בש"ס ופוסקים, וכדו'. לא יעלה על הדעת שתנאים אלו ללימוד הזוהר הם "הסתייגות" מספר הזוהר.

לשם הבהרה נוסיף, כי אותם שהתנגדו לתורת ברסלב, שללו לחלוטין את הלימוד בכתבי רבי נחמן, ולא הסכימו להתפשר על כך, ולא תלו זאת בהכנות ובתנאים מסויימים. אגב, גם בתוך חסידות ברסלב ישנה תכנית מסודרת ומודרכת כיצד ללמוד את ספריו של רבי נחמן, הכוללת למשל המלצה להתחיל בלימוד 'ליקוטי עצות', ולא ב'סיפורי מעשיות'. האם נאמר שבהוראה זו הם "מסתייגים" מספרי רבם?! האם כשהם אומרים שלפני העיון ב'ליקוטי מוהר"ן' חובה לתקן את כח המדמה, הם מקטינים את דמותו של רבם, או דווקא מפארים אותה?

היו שניסו לטעון כי הרב קוק שונה מדרכו של רבי נחמן אשר הדגיש את החשיבות בהתדבקות בצדיק. גם אם טענה זו נכונה, כדאי לזכור שגם בספרים אחרים מצינו עקרון יסודי זה של חשיבות הצדיק, ואפילו בכתבי הרב קוק. הנה דבריו המפורשים של הרצי"ה: "החשיבות העיקרית של התקשרות האמונה בצדיק, אף על פי שמובלטת אצלו (ר' נחמן) ביותר, אינה מיוחדת לו אלא כוללת לכל ספרות החסידות בסגנונות שונים ומצויה בדברי רבותינו זכרונם לברכה הראשונים והאחרונים" [לנתיבות ישראל, ח"ב עמ' רטו]. לעיתים נדמה, שהיו תלמידים שניסו לערפל ולטשטש את הפסקאות בהם הרב מדבר על השפעתו הסגולית והמעשית של הצדיק בעולם ותיווכו בינינו לבין הבורא. לצערנו, את התוצאות הכאובות להעלמה זו אנו רואים כיום, בריחוק הציבור הדתי לאומי מדמותו האמיתית של הרב קוק כצדיק וקדוש, והפיכתו למין הוגה דעות שכלי וקר, בעל מחשבות "חדשניות". אנו צריכים להתעקש לחזור אל דמותו המקורית של הרב קוק, שהיה בעיקר קדוש עליון מלא בדבקות אלוקית, ועל ידי כך נזכה להתחזק בתורה ובמוסר.

בימים אלו עובדים מספר אנשים על הוצאת ספר שיעסוק בעניין הקשר של הרב קוק לחסידות ברסלב. כל מי שיש בידו חומר הקשור לעניין, מתבקש ליצור אתנו קשר בהקדם. 
[email protected]
0546-573-528
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה