close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

בני (רבי) עקיבא?

דני/ מהגולשיםה אייר, תשסו03/05/2006

האם רבי עקיבא היה רוצה שתנועת בני עקיבא תקרא על שמו? מספר טענות על תנועת בני עקיבא מתוך אהבה וניסיון לתקן.

האם רבי עקיבא היה רוצה שתנועת בני עקיבא תקרא
על שמו? מספר טענות על תנועת בני עקיבא מתוך אהבה וניסיון לתקן.

את השורות הבאות אני כותב לאחר בירור ובדיקה, אני מקדים ואומר שודאי שבבנ"ע יש הרבה טוב וכו' אבל אני בא להציג את הצד שכנגד.

אני אכתוב טענה טענה ובעזהשי"ת שהדברים יתבררו ויצאו לאור ונזכה להפיץ את האור הגדול את אור התורה.

1) תמיד אומרים שבנ"ע הוקמה ע"י הרב נריה וכו', זה לא נכון! היא הוקמה ע"י מר אליאש, והרב נריה נתבקש להיות איש התורה, הם קיבלו אישור זמני מהרב קוק בעצמו, אך כדאי לעיין בדברי הרב עצמו (מאמרי הראי"ה) על איך צריכה התנועה להראות וכן מפורסמים דברי הרב זצ"ל שאינו יודע מה יותר גרוע המסיון או החינוך המעורב והדברים חדים וברורים. וכן מפורסמים דברי רבינו הרצי"ה (שיחות הרצי"ה: "צניעות", "איש אישה" וכן מופיע כמה פעמים בשיחות על פ"ש) על חיוב הצניעות וההפרדה שנאמר "בחורים וגם בתולות", לעומת "זקנים עם נערים". כמו כן מפורסמים דבריו שבצניעות צריך להיות כמו אצל 'סאטמר', כלומר הענין היה שמור בתוקף אצל רבותינו המובהקים ומי שקצת יעיין וילמד יגלה כי יש להם דעה ברורה בנושא ואינני מבין איך אפשר לשייך אותם לאותו עניין.
2) גם הרב נריה עצמו, ידוע שהעניין הטריד אותו מאוד והוא כותב על כך ביומנו (ניתן לקרוא על זה בספר "שחר אורו") וכשנפטר מן העולם זה מה שהיה על שפתיו הקדושות: "קדושה, קדושה אני מבקש" ואיך ישנם מקומות שיושבים בנים ובנות בעירבוביה או צוות הוואי (ר"ל) ושרים "קדושה אני מבקש" או ששרים "קדש חייך בתורה ..." והרי זה הפך הקדושה ממש!

3) גם הטענות שאומרים על "אריאל" שמסתגרים בתוך עצמם ולא מנסים לתקן, אז נחדש לכם שזמן רב ניסתה תנועת "אריאל" לחזור לשורותיה של בני עקיבא אך הם נדחו שוב ושוב, אז איך אפשר לבוא בטענות אליהם?!

4) תמיד אומרים שיש כל מיני סוגים של נפרד (כמו "עזרא" או כמו "אריאל" ועוד) אז איך ולפי איזה מדד קובעים מה נפרד? זו שאלה מוזרה, מה זה לפי איזה מדד קובעים?! אנחנו הולכים לפי התורה ובתור עובדי ה' המדד שלנו זה התורה (תפתחו שו"ע)! ואיך שהדברים נראים היום בסניפים שאני מכיר באופן אישי עם חבר'ה טובים מאוד (לא פיתוח) זה אפילו לא מתקרב להלכה שהיא כמובן רצון ה', ואם אנחנו (ח"ו) לא הולכים לפי רצון ה'- לפי מה נלך?!

5) סניפי פיתוח - באמת כל הכבוד על ההשפעה והפצת היהדות, אבל למה להפוך את כל הסניפים לסניפי פיתוח מבחינה רוחנית?! זה לא סוד שכשנפגשים בנים ובנות כל הרמה הרוחנית יורדת פלאים,למשל בישובים, יש שם נוער כל כך נפלא ואיכותי שבא ממשפחות טובות, למה הוא צריך לקבל כמובן מאליו סניף מעורב עם כל בעיותיו ההלכתיות?! חוץ מזה שגם בסניפי פיתוח העירוב הוא בדיעבד כי אם נעשה את רצון ה' ולא נשחק משחקים ונמצא כל מיני היתרים בהלכה אז בודאי שהנשמה היהודית שבהם תתעורר (מה גם שלא מצינו שום מקום שכתוב שכדי להחזיר בתשובה מותר לעבור על איסורים) וגם שרובם ככולם באים מבתים מסורתיים אם לא דתיים ממש, אז רק קצת אמון והשי"ת יעזור.

6) יש תשובה שתמיד עונים בוויכוחים - שחלק גדול מהדברים נעשים בצורה נפרדת (ורק הישב"צים או המפקד מעורבים), והרי כולנו יודעים שאין אפוטרופוס לעריות ומספיק פגישה אחת קטנה כדי לגרור אחריה חבירות שלימה (וידוע מה ההמשך מחבירות). וגם אם לא נפגשים בתוך הפעולה אז נפגשים אחריה (ואני לא מדבר על ישב"צים).

7) תמיד יש טענה שבבנ"ע מתקנים את החניכים, אבל למעשה לא סופרים את אלה שנופלים, והם הרבה בעיקר בגלל הצניעות ואנו ראינו הרבה כאלה מבתים טובים מאוד ובודאי שאם לא היו הולכים לבנ"ע- לא היו פוגשים בנות ו"על אלה אני בוכייה".

8) וכדאי לפתוח שולחן ערוך (אבן העזר הלכות אישות סימן כא') שמרחיב שם בעינין הצניעות וההרחקה בין גברים לנשים. וכתוב: "ירחק אדם מנשים מאוד מאוד (ביטוי נדיר בשו"ע) ... ולא יקרוץ בעיניו ולא יסתכל אפילו באצבע קטנה וכו' ". וברור שהיום בבנ"ע רחוקים מזה מאוד לצערנו.

יש עוד הרבה מה להוסיף, אבל אין צורך לעורר קיטרוגים, אך ודאי שיש צורך לתקן מה שאפשר. אנו תקווה שדברים אלו יעוררו לבירור אמיתי, ונזכה בעזהשי"ת לתקן עולם במלכות שד-י. אכי"ר.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה