close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

יום טוב של רבין...

אנונימי/ מהגולשיםב כסליו, תשסח12/11/2007

ואל יקל בעיניכם החג הזה, הארוך בחגים, שכן יש בו יום טוב ראשון של רבין החל בי"ב בחשוון, יום טוב אחרון של רבין החל תמיד בחמישי בנובמבר,

חגים רבים נוספו ללוח העברי במאה האחרונה, חגים לא שיערום אבותינו כמו חג האהבה, חג הנטיעות, אך כמובן עולה על כולם הוא גדול החגים הלאומיים-
"יום טוב של רבין".

ואל יקל בעיניכם החג הזה, הארוך בחגים, שכן יש בו יום טוב ראשון של רבין החל בי"ב בחשוון, יום טוב אחרון של רבין החל תמיד בחמישי בנובמבר, וביניהם חול המועד שהוא אמנם אינו חג גמור אבל המחמירים מקפידים בו כמו בחג.

וקבלו עליהם הציבור הדתי לאומי מבית מדרשם של מימד ואוניברסיטת ר"ג להיות מקיימים את יום טוב ראשון של רבין ברוב עם, והרי הם מתכנסים
בבתי מדרשות ובתי אוניברסיטאות ומכים על חטא שלא חטאנו וקוראים בכל גדול:
"עווינו, חטאנו, פשענו,סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו"

וכל המרבה להכות על חטא הרי זה מהדר במצוות החג והרי זה משובח.

ויש גם שביעי של רבין החל תמיד בה' בנובמבר והוא חגו של השמאל, והם אינם מכים על חטא ואינם עצבים אלא מתאספים בכיכר העיר היא כיכר רבין ומביאים להם מיני זמרים ואומנים שישירו לפניהם בכלי זמר ומערכות הגברה רבות עצמה הפותחות שערי שמים וקורעות תופי אזניים ומסיימים בתפילת נעילה וקוראים בקול גדול ובכוונה עצומה "עוויתם, חטאתם, פשעתם".

ובין שני ימים טובים אלו יש חול המועד, ומה עושים יהודים בחול המועד של רבין?
הרי הם מעלים את זכרו ומבקרים במקומות הקשורים בשמו והרי הם נוסעים בכביש רבין חוצה ישראל אל פארק רבין ושם הם מנפנפים, או נוסעים אל העיר הגדולה תל אביב אל כיכר רבין ("מלכי ישראל"), ומשם מטיילים בטיול חגיגי לחוף הים לקיים מה שנאמר "מקולות מים רבין."

ומספרים במורשת רבין ובמעשה "אלטלנה" והתותח הקדוש.
ואם חס וחלילה קרתה תקלה בטיול הרי הם חשים מיד לבית חולים רבין.

המהדרים, כדרכם של יהודים חרדים בכל רגל, מקפידים לבקר רבנים. מגדיל מכולם עיתון הארץ המבקר רבנים באופן קבוע בכל דרכי הביקורת האפשריים ואינו מפלה שום רב משום מגזר, כולם בעיניו אנשים אחראים מאד, כולם אחראים להרצחו של רבין.


אשריך רבין, אשרי העם שככה לו.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה