close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

היכן מופיעים הלכות אישות?

אנונימי/ מהגולשיםיח תמוז, תשסז04/07/2007

בחידון בין מספר מתמודדים מחלקים שונים של עם ישראל, נשאלה שאלה: באיזה חלק ברמב"ם מופיע "הלכות אישות"?

בדיחה לבנישי"ם....

בחידון בין מספר מתמודדים מחלקים שונים של עם ישראל, נשאלה שאלה: באיזה חלק ברמב"ם מופיע "הלכות אישות"?

ענה הליטאי: "מסתמא, בהלכות קניין. שכתוב: האשה נקנת".
ענה החסיד: "מסתבר, שבהלכות קדושה. שהרי כתוב: זכו שכינה ביניהם".
ענה הקמצן: "לי נראה: בהלכות נזיקין".
ענה המזרוחניק: "הכי מתאים, בהלכות אהבה".

(למי שלא יודע היכן מופיע הלכות אישות: א. שלא ילך לחידונים. ב. שיעיין בחלק "נשים" ברמב"ם)
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה