close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

על שמירת הברית בדורנו-ב

שי הירשח אדר, תשפא20/02/2021
פרק י מתוך הספר חזק ויאמץ ליבך
<< לפרק הקודם
 - 
לפרק הבא >>

פרק י מתוך הספר חזק ויאמץ לבך

תגיות:
ב. 'ה' שפתי תפתח' ו-'דאגה בלב איש ישיחנה':

אפשר וצריך, לעסוק בנושא זה משתי בחינות. אפשר לדבר על 'סור מרע' ואפשר לדבר על 'עשה טוב'. אך לפני כן, צריך להזמין את ה' להיות אתנו, עלינו לפנות אליו ולבקש ממנו להיות שותף אתנו בתהליך דרישת אלוקים שהרי 'יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ואלמלא הקב"ה עוזרו, אין יכול לו' (קידושין ל:). כדי לחיות חיים רוחניים, אני חייב להיות בקשר מתמיד עם ה'. קשר זה נבנה בעמל של לימוד תורה, בהשתפכות הנפש של תפילה, ברצינות ובכוונה של יראת שמים, בחדוה ובשמחה של דיבוק

חברים, באהבת חסד של עזרה לזולת, בעוז ובתעצומות של אהבת ישראל, במסירות נפש על ארץ ישראל ובישוב הדעת של שימוש תלמדי חכמים - כך נבנה קשר אמתי עם ה'. ללא קשר זה, האדם עלול להימצא בסבך רוחני שבו אין לו סיבה לקום מהמיטה בבוקר, מחמת ייאוש, עצבות ודיכאון ומתחושת שעמום וחוסר ערך. כל אלו, הם תחלואים נפשיים נפוצים ביותר כיום.

נסביר את הדברים קצת יותר. בדור הזה כאמור, אני לא צריך להיות להוט אחר עריות או להיות חוטא באופן קיצוני, בכדי להגיע למחוזות מורכבים וקשים מבחינה נפשית ורוחנית, אשר לעיתים רבות, לא יהיה בכוחי לצאת מהם בכוחות עצמי. אדם רגיל מן הישוב יכול למצוא את עצמו בקלות רבה ו'בלחיצת מקש' במקומות שמהם הוא לא יוכל לצאת לבדו. אם אני לא אשתף את ה' בהתמודדות הזו אני יכול להישאר לכוד במכמורות החטא. בהיותי בודד, במקום נפשי, נסתר וסודי זה, אני זקוק לעזרה רוחנית, עלי לשתף 'כוח גדול' ממני בהתמודדות. 'כוח' זה, תפקידו, לעזור לי לפנות אל מקור ה'כוחות' כולם, אל רבש"ע, באמת ובלי פניות. לשם כך, עלי למצוא חבר או ידיד לשם שיחה בענייני עבודת ה', ולהתייעץ עם רב בעניינים אלו. רק כך, אוכל לכוון את עצמי לחוף מבטחים, בלי הונאה עצמית18 שאני כבר 'יכול להתמודד לבד' ולא זקוק לה' שיהיה בעזרי.

עצה זו, אינה חדשה כלל. כבר בזמן חז"ל, התנאים הקדושים, אשר עליהם נאמר: 'קטן שבכם מחייה מתים ' ואחריהם רבותינו האמוראים, מצאנו שהם העידו, ברמה גבוהה של נקיות עצמית, על התמודדויותיהם עם 'יצרא דעריות', וזאת, בדברים אשר נקבעו בתלמוד הבבלי לדורות. מי לנו גדול מאביי, ראש ישיבת פומבדיתא ומענקי הדורות, אשר הנחה את בני ביתו 'שמרני מפני בתי, מפני כלתי' (קידושין פא:) , ורבי עמרם החסיד, הזועק בקול גדול 'אש בבית עמרם' כאשר היה נתון במאבק כביר עם יצר העריות (שם). וכבר ברך רבן יוחנן בן זכאי את תלמידיו: יהי רצון שתהא מורא שמים עליכם כמורא בשר ודם' (ברכות כח:) וכי לא כך נאמר 'ומוטב שאקרא שוטה כל ימי, ואל אהיה רשע שעה אחת לפני המקום?!' (משנה, עדויות, ה', ו').

אנו חייבים לשתף את הזולת בענייני עבודת ה' שלנו , רק כך ניתן להתמודד באופן נכון, מבלי ליפול ברוחנו. נזכור גם, שהתמודדויות אלו של חז"ל , התרחשו בימים שבהם אומות העולם ,באופן כללי, היו 'גדורות בעריות' וצניעות בסיסית נשמרה בחברה הכללית, ולמרות זאת, חז"ל לא התביישו למנות לעצמם שומרים ומזכירים קל וחומר - אנחנו.

נעלה נקודה תועלתית נוספת בשיתוף ובשיחה עם חבר בעבודת ה'. מחקרים רבים שנעשו בתחום המדיה האלקטרונית, מראים על השפעה הרסנית של רשת האינטרנט על יחסם של בני נוער לתחום האישות והמיניות. על כן, אסור לכם להיות תמימים! כשאתם קוראים מאמר או ידיעה ברשת, עליכם לדעת מי הוא הכותב ומהי השקפת עולמו, מה מטרתו ולאן הוא רוצה להוליך את קוראיו. יש לדעת, שמסירת מידע וקביעת עמדה נפשית ביחס אליו הולכים יחדיו. ברשת האינטרנט דברים שהם חריגים ביותר עלולים להפוך לנורמה מקובלת וכאשר מגיעים אחר כך הצעירים לחיי משפחה, לפתע, צצים להם כל דמיונות מעוותים שמקורם בדברים שנצפו ברשת. זכרו נא את הדרכת חז"ל (אבות ב, ה): 'לא הביישן למד'. עדיף לשאוב את ידיעותיכם בתחום הזה, מפי מחנכים או מדריכים שאתם נותנים בהם אמון ולא מ'בורות נשברים אשר לא יכילו המים'. אם יש לכם שאלות בנושאי ההתבגרות, על השינויים המתחוללים בגופכם, או על תהליכים נפשיים שאתם עוברים, עליכם לשאול ולדבר על כך עם דמות מוסמכת, אל תניחו למדיה בלתי מבוקרת, לעצב את השקפת עולמכם בתחום יסודות חיי המשפחה.18 ואכן, לאחרונה, נפתחות ,בברכת ת"ח, קבוצות בשיטת 'שנים עשר צעדים' לליווי בתהליך, לאנשים הזקוקים לכך.

19 'אמר: ידענא זוטי דאית בכו מחיה מתים.' (עבודה זרה, י:)

20 'ולכן לו בכח יגבר איש לקים דברי חכמים ויוסיף גדר וסיג ומשמרת למשמרת לעצמו לפי מה שהוא אדם, וכל המרבה לעמד על המשמר, הרי זה משבח. וכמו שמצינו ברבותינו הקדושים, שהיו אומרים לתלמידיהם שמרוני מפני בתי, מפני כלתי, כמובא בש"ס (קידושין פא ב). וה' לא ימנע טוב להולכים בתמים' ('פלא-יועץ', ערך 'מחשבה').

21 'לספר בכל פעם לפני המורה לו דרך השם, ואפילו לפני חבר נאמן, כל המחשבות והרהורים רעים אשר הם נגד התוה"ק אשר יצר הרע מעלה אותם על מוחו וליבו תמיד.. ולא יעלים שום דבר מחמת הבושה, ונמצא ע"י סיפור הדברים שמוציא מכוח אל הפועל משבר כוח היצה"ר שלא יוכל להתגבר עליו.. והוא סגולה נפלאה..." ('צעטיל (פתקה) קטן' לרבי אלימלך מליז'ענסק זצ"ל)

22 כותב רבי חיים מוולאז'ין ב'נפש החיים' ('עץ החיים', אות צח') 'שאלתיו (את הגר"א) לענין מחשבה רעה, והשיב: הרהורי עבירה, גם התנאים (הראשונים נ"א) לא ניצולו מזה, כדארז"ל: ג' דברים אין אדם ניצל וכו', ואם יבוא לך מחשבה רעה, תסיחנה מדעתך, ואדרבה בזה כופה לסט"א, רק אם מפנה לבו ומחשב בו, היא חולי רע ר"ל. ושם, (אות צט) – 'ענין הסתכלות בעריות הוא שמאריך לראות להנאותו'.
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה