close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

עדכון ערלה לפירות חורף תשע"ב

כושרותי טבת, תשעב05/01/2012

פירוט מדוייק ומסודר של נושא הערלה בשנה זו, מה מותר לקנות ללא פיקוח, מה מצריך זהירות. אשימה מסודרת ויעילה במיוחד.

תגיות:

פירות ערלה אסורים מן התורה גם בזמן הזה, בשונה מפירות טבל, שלא הפרישו מהם תרומות וממעשרות, שאיסורם הוא מדרבנן. בשל כך, יש להקפיד ביותר על רכישת פירות-עץ שאין בהם חשש ערלה.

לא בכל מקום שאנו מעוניינים לקנות אכן יש תעודה המעידה על פיקוח כשרותי בנושא זה, הואיל ועל רוב השווקים אין כלל פיקוח, הן לגבי הפרשת תרומות ומעשרות והן ביחס לגידולי ערלה. מסיבה זו, חשוב לזכור שתרומות ומעשרות יכול כל אחד להפריש לבד בביתו, אבל ערלה אי אפשר "להפריש" ואין אפשרות לפתור את בעית הערלה בפירות.

לפניכם רשימה של פירות-חורף, המפרטת מהם הסוגים והזנים השונים שיש בהם אחוזי ערלה גבוהים ויש לקנותם רק במקומות מפוקחים ומסודרים, ומהם הפירות שאפשר לקנות גם במקומות שאין בהם פיקוח מסודר, הואיל והסיכוי שימצאו בהם פירות ערלה הוא נמוך מאוד או כלל לא קיים.

אבוקדו - יש שלושה זנים:
א. קליפה דקה. ב. קליפה עבה וחלקה. ג. קליפה עבה ומחוספסת.
בשני הסוגים הראשונים אין בעיה ומותר לכתחילה לקנותם בלי פיקוח על העורלה.
את הסוג השלישי מותר לקנות בלי פיקוח, והמחמיר לרכוש אותו רק עם פיקוח תבוא עליו הברכה.

אגס - מותר לכתחילה לקנות בלי פיקוח על העורלה.

אנונה - מותר לקנות גם בלי פיקוח, והמחמיר לרכוש רק עם פיקוח, תבוא עליו הברכה.

אפרסמון - מותר לקנות לכתחילה בלי פיקוח על עורלה.

אשכולית - מותר לקנות לכתחילה בלי פיקוח על עורלה.

זית מאכל - מותר לקנות לכתחילה בלי פיקוח על עורלה.

זית שמן - מותר לקנות גם בלי פיקוח, והמחמיר לרכוש רק עם פיקוח, תבוא עליו הברכה.

חבוש - מותר לקנות לכתחילה בלי פיקוח על עורלה.

לימון - מותר לקנות גם בלי פיקוח, והמחמיר לרכוש רק עם פיקוח, תבוא עליו הברכה.

מנגו - מותר לקנות לכתחילה בלי פיקוח על עורלה.

פיג'ואה - מותר לקנות לכתחילה בלי פיקוח על עורלה.

צבר- מותר לקנות גם בלי פיקוח, והמחמיר לרכוש רק עם פיקוח, תבוא עליו הברכה.

קיווי - מותר לקנות גם בלי פיקוח, והמחמיר לרכוש רק עם פיקוח, תבוא עליו הברכה.

קליפים מגדלים שונים - יש זנים רבים ושונים כשחלקם עם אחוז גבוה של עורלה, ולכן יש לרכוש מהם רק במקומות שיש בהם פיקוח על עורלה.

פומלה – יש לרכוש רק במקומות שיש בהם פיקוח על עורלה.

פומלה אדומה - מותר לקנות גם בלי פיקוח, והמחמיר לרכוש רק עם פיקוח, תבוא עליו הברכה.

קרמבולה – יש לרכוש רק במקומות שיש בהם פיקוח על עורלה.

תפוז - יש זנים רבים ושונים כשחלקם עם אחוז גבוה של עורלה, ולכן יש לרכוש מהם רק במקומות שיש בהם פיקוח על עורלה.

תפוח עץ - מותר לקנות גם בלי פיקוח, והמחמיר לרכוש רק עם פיקוח, תבוא עליו הברכה.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה