close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

אכילת עוגה עם פסוקים

הרב שי טחן  יז אדר ב, תשפד  27/03/2024

.......................

שאלה:

שלום לכבוד הרב. בפורים קיבלנו עוגה שעליה היו מודפסים פסוקים שלמים ממגילת אסתר כמו ’ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר’, וכנ״ל. והסתפקנו אם מותר לנו לאכול את העוגה או שמא יש בזה משום בזיון הפסוקים שיש בהם קדושה. כמו כן ראיתי שיש מדפיסים על עוגות מעין דפי גמרא עם כל הנכתב בה, לשמחת ילדים בתחילת לימודם את הש״ס

תשובה:

שלום וברכה.
בשאלה זו כבר דנו הקדמונים להתיר (ראה ברוקח סימן רצו, ואחריו בשו״ת חוות יאיר סימן טז) מטעם שהדברים נכתבו לכתחילה שלא על מנת להתקיים אלא על מנת לאוכלם (הגרי״ש אלישיב והגר״ח קנייבסקי הובאו בגנזי הקודש עמוד קלו), וכתב הרוקח שכתיבת הפסוקים על עוגה ודברי מאכל מועיל לפתיחת הלב ולהבנת הנלמד.

ויש מתירים אפילו אם כתובים שמותיו הקדושים של הקב״ה, שכל שם שנכתב מתחילתו שלא לשם קדושת השם אין בו קדושה (שו״ת פרי הארץ ח״ב או״ח סימן ד’), אכן מצאנו בזה גם דיעות החולקות לאסור לכתוב את שמות הקב״ה ולאכלם (תשב״ץ סימן תטז). והרב מאיר מזוז שליט״א (מובא ביריעות שלמה ח״ד עמוד שפז) כתב שאם כתוב שם על העוגה יוציא את השכבה העליונה שכתוב עליה את השם ויניחנה בניילון עד שתירקב.
תשובות נוספות בנושא-
אמירת פסוק עם אותיות השם אחרי התפילה
אני מביא כאן תשובה מהרב אברהם דובקין, שהוא חבר שלי, וענה על שאלה דומה בעלון של קהילת חב"ד בצפת.תודה
איסור אמירה
זה בסדר גמור, מלבד העובדה ש"לאל" הוא לא ממש ממש שם קדוש, הרי שחכמים תיקנו שמותר לאדם לברך את חבירו
פסוקי שמות
אתה מתכוון לפסוקים עם המילה "זוהר" בפנים?
בדניאל יב, פסוק ג- "והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ו
תמונות וכתבי קודש
השאלה היא מה זה "משהו קדוש", תמונה של מישהו שמתפלל מותר לזרוק, אם זה משהו קדוש המוגדר כך מבחינה הל