close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

קורבן אשם וקורבן ועולה ויורד

הרב יניב חניא  ה חשוון, תשעה  29/10/2014

.......................

שאלה:

שלום וברכה, מה הכוונה אשם תלוי ואשם ודאי? ומה זה נקרא קורבן עולה ויורד?

תשובה:

קרבן תלוי הוא קרבן שהאדם לא יודע אם הוא חייב קרבן או לא (נניח מישהו שאכל שומן והוא לא יודע אם זה חלב, שעליו חייבים קרבן, או שומן רגיל, שמותר באכילה), הוא מביא קרבן "תלוי", עד שידע אם הוא חטא באמת.
אשם ודאי זה קרבן על חטא שהוא חטא בודאות, נניח שהוא מעל במשהו מבית המקדש... הוא חייב אדם ודאי.

קרבן עולה ויורד הוא קרבן שעני מאוד מביא בו משהו זול, מנחה, אדם עני רגיל מביא בן יונה או תור, ועשיר מביא כבש.