close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שירים

הרב יניב חניא  יא חשוון, תשפא  29/10/2020

.......................

שאלה:

האם מותר לשמוע שירי אהבה ללא ניהול פה אם זה לא מביא להרהורים ומה הדין כשהוא עם אשתו

תשובה:

בזמננו נהגו לשמוע, אם לא מדובר בשירים שמביאים להרהור... כמובן שגם בזה יש מדרגות וכדומה, אבל נדמה שהעם נוהג לשמוע.
תשובות נוספות בנושא-
סיפורים גסים
יש בתורה איסור של לא תתורו אחרי לבבכם, שאחת המשמעויות שלו היא שאסור להרהר בהרהורי עריות. אסור לדמיין
הלכות שירים
ממקומות רבים בגמרא ניתן ללמוד שיש בעיה של ממש לשמוע שירי אהבה, בוודאי כאלה שיש בהם משום עניינים של י
בהמשך לשאלה על ההורים...
זו שאלה קשה מאוד שאנ לא ממש יודע איך לענות עליה.

כלומר- ברור שאפשר לענות בצורה "מתחכמת"
האם כל מגע צריך להסתיים ב...?
לא, ודאי שלא.

יש שני צדדים של מצווה לחיי אישות, האחד ה וא מצוות פרו ורבו וילידת ילדים והש
מותר להתנהג בין גבר לאישה כמו בסרטים?
ההבדל בין הסרטים לחיים הוא בכמה דברים, שבסרטים זה גס וחיצוני ואילו בחיים זה נעים ופנימי ואינטימי. וב
זגויות
אין בעיה להתקלח ביחד איש ואשתו מבחינה הלכתית, יש שמקפידים שלא להסתכל באותו מקום במפורש אצל האשה, ויש