close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

נתן הנפקד מתנה למפקיד כנגד הפקדון

הרב יניב חניא  טו אלול, תשעב  02/09/2012

.......................

שאלה:

בענין חושן משפט שאלה: ראובן שנתן לשמעון פקדון מאה דולר, אח"כ שלח שמעון לראובן מתנות לרגל אירועים שונים ובשעת מעשה לא אמר לו בפירוש שזה מתנה רק שכך היה מוכח מן הענין, ויצא שסך המתנות הצטברו למאה דולר, אח"כ הגיע ראובן לתבוע פקדונו, אמר לו שמעון כבר החזרתי לך ע"י מה שנתתי, שכוונתי היה להחזרת הפקדון. האם טענתו טענה? נא לציין מקור לתשובה. תודה

תשובה:

לכאורה הטענה אינה טענה, כל דבר מעין זה בממונות מצריך סגירות דעת גמורה וידיעה ברורה של שני הצדדים.ף מצד שני אתה כותב- רק שכך היה מוכח מן העניין ולא ברור לי מה היה "מוכח", ומה בדיוק היה אמור להעיד... חז"ל בהחלט מתייחסים לסימנים מעין אלו בממונות.

תשובות נוספות בנושא-
סגירת חוב לפני ראש השנה

מכיוון שהחוב הוא שלה אליך, הרי שאת יכולה למחול אותו אם תרצי, זכותו של אדם למחול על חוב, או לקבל ש

החזר הלוואה קטנה
אני חושב שהדרך הנכונה ביותר היא להזכיר לו להחזיר, מלבד העניין העקרוני, התורה מתייחסת בחומרה לכל גזל,
שימוש בפקס/טלפון בעבודה
זה מאוד תלוי במקום העבודה שלך, באופים של המנהלים וכדומה וכדומה... הכי טוב לשאול ולברר, כי יש בזה כל