close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

מחילה

הרב יניב חניא  ל תשרי, תשעג  16/10/2012

.......................

שאלה:

יש לי ספק שלפעמים כשמישהו חייב לי חוב ממוני אני חושש אולי מחלתי לו אף שודאי לי שלא הייתי מסכים בשופו"א לומר בפה שאני מוחל על החוב אך אני חושש אולי מחלתי וכעת אני גוזל במה שאני נוטל את החוב?

תשובה:

בגדול יש בחז"ל כלל שלגבי ממונות דברים שבלב אינם דברים ולכן גם אם תיאורטית היית מוחל בלב זה לא תופס. מה גם שלפי התיאור שלך אתה לא מוחל בלב, אלא מחכה לפרעון, כך שאני לא רואה בעיה.
תשובות נוספות בנושא-
נתן הנפקד מתנה למפקיד כנגד הפקדון

לכאורה הטענה אינה טענה, כל דבר מעין זה בממונות מצריך סגירות דעת גמורה וידיעה ברורה של שני הצדדים.

סגירת חוב לפני ראש השנה

מכיוון שהחוב הוא שלה אליך, הרי שאת יכולה למחול אותו אם תרצי, זכותו של אדם למחול על חוב, או לקבל ש

החזר הלוואה קטנה
אני חושב שהדרך הנכונה ביותר היא להזכיר לו להחזיר, מלבד העניין העקרוני, התורה מתייחסת בחומרה לכל גזל,