close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

לגבי עבודה זרה

הרב יניב חניא  ד שבט, תשעג  15/01/2013

.......................

שאלה:

אני שמעתי על זה שהגמרא אומרת שרב אשי דיבר על שלושת המלכים שאין להם חלק לעולם הבא ולאחר מכן בא אליו מנשה בחלום ואמר לו שאם הוא היה בדור שלו הוא היה רץ לעבוד עבודה זרה אז לא הבנתי אם היה לי את היצר הרע של עבודה זרה לא היה לי בחירה אם להיות צדיק או רשע וגם שחשבתי על זה מנוח שהיה בור ועם הארץ(אבא של שמשון)הוא מצד עצמו לא התפתה לעבוד עבודה זרה ולו גם היה את היצר הזה

תשובה:

זו שאלה גדולה בפרשנות הגמרא שם, יש שאומרים שמנשה אמר את זה לרב אשי רק מהזווית שלו, של מנשה, כלומר- זה לא נכון לגבי כולם, אולם הוא היה בטוח בזה. יש כאלה שאומרים שזה אכן נכון אוביקטיבית.
לי נראה שהסברא הראשונה נכונה- כלומר אנשים היו יכולים להיות צדיקים באותו דור, אולם המסר של הגמרא הוא שמדובר על משהו מאוד קשה ומאוד מורכב שיש לבחון אותו במבט הדור ולא במבט שלנו. עבודה זרה אז היתה ניסיון קשה.