close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

גניזה

הרב יניב חניא  כה אב, תשסז  09/08/2007

.......................

שאלה:

ישנו עלון היוצא מדי שבוע ובו חדשות מענייני הקהילה. עורך העלון משבץ בכותרות הידיעות חלקי פסוקים, כגון ידיעה על אתר משחקים: "ואמר הלא משחק אני", הודעה על פקק בכביש: "וינהגהו בכבדות" וכיוצ"ב. האם עלון כזה עם מילים כאלו שאין כוונתם לשם פסוק אלא ליפי המליצה ואין בהם את שם ה', צריכים גניזה? זאת ועוד בפתח העלון מובא דבר תורה, האם הוא צריך גניזה גם כשהוא לא כתוב באותיות אשוריות. ואם כן האם בכל זאת עדיף לכתוב לא באותיות אשוריות וכן האם עדיף לערוך את העלון ללא הדבר תורה מחשש (קרוב) שמא יזרק הדף, וכ"כ האם יש צורך לרשום נא לשמור על קדושת הגליון כאשר רק דבר התורה בפתיחה הוא קודש ממש. יורנו המורה לצדקה ושכמ"ה

תשובה:

שלום רב,

א) לגבי גניזה: חלקי פסוקים ללא שם ה' אינם צריכים גניזה. בכלל, ישנן דעות רבות שכיום רק שם ה' ממש צריך גניזה וזה בגלל ריבוי חומרי הגניזה שמצטברים בזמן האחרון.
ב) מכאן גם לדבר התורה שבראשית העלון, אם יש בו שם ה'- חייב גניזה, אם לא, רצוי לגנוז אבל לא חייבים.
ג) לגבי עריכת העלון, הרבי מליובאוויטש כבר כתב פעמים רבות שהסיכוי שיהודי יקרא את הדף וילמד בו מעט תורה הוא חשוב לעין ערוך מהסיכוי שהדף לא יגנז, מה גם שלפי דעות שציינו בתחילה, הוא לא חייב גניזה ולכן עדיף להשאיר את דבר התורה.
ד) לענ"ד אין צורך לכתוב, אנשים יודעים שצריך לגנוז דברי קודש.