close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

כי תצא למלחמה על אויבך- סיפור אישי

נדב כהןי אלול, תשע20/08/2010

לפני שמונה שנים טיילתי בהודו, היה זה הטיול השני שלי למזרח, במהלכו נחשפתי לרוחניות והתחלתי להימשך לכך יותר ויותר. מדיטציות, אשראמים וכד'.

לפני שמונה שנים טיילתי בהודו, היה זה הטיול השני שלי למזרח, במהלכו נחשפתי לרוחניות והתחלתי להימשך לכך יותר ויותר. מדיטציות, אשראמים וכד'. באחת השבתות נזדמנתי לפתח בית חבד, לא הייתי בעניין בכלל, אך כיוון שהייתי בתהליך של להיפתח לכל רוחניות שהיא אז כמובן שלא פסלתי גם את היהדות.
אותה שבת הייתה שבת פרשת "כי תצא" בדיוק כמו השבוע, רק לפני שמונה שנים. לא הצטרפתי לסעודה רק הקשבתי שלוש דקות למה שהרב שם דיבר.
הוא אמר כי בפרשה כתוב "כי תצא למלחמה על אויבך" ושאל למה לא נאמר כי תצא למלחמה עם אויבך, מה הכוונה על אויבך?
על כך הוא ענה, שברגע שמחליטים לצאת למלחמה, אוטומטית אתה מעל האויב. כל הבעיה בד"כ היא שלא מחליטים, ולכן מרגישים שהאויב נלחם בנו, אך אם נחליט החלטה תקיפה בכל תחום שלא יהיה עצם ההחלטה אוטומטית תציב אותנו מעל האוייב.
אני זוכר ששמעתי את זה ומאוד נהניתי, בתהליך הרוחני שעברתי בזמנו, אכן ניסיתי להתגבר על הרגלים מגונים ודפוסי התנהגות וחשיבה שליליים שהיו בי, ואותו רעיון שאמר התאים לי מאוד.

גם חשבתי לעצמי, אם אי פעם אחזור בתשובה, בטח אני אשתמש ברעיון הזה.

לאחר שנה כבר הייתי בישיבה, וכשהגיע שבת פרשת כי תצא נזכרתי באותו רעיון ששמעתי שנה קודם בזמן הטיול בהודו. עכשיו אני כבר יודע קצת ללמוד לבד, חשבתי לעצמי, בוא נראה את הרעיון הזה כפי שכתוב בספרים.
ראיתי דבר מעניין:
המלחמה המדוברת בהרגלים ובדפוסי המחשבה השליליים מתבצעת בעיקר בזמן התפילה. בזוהר כתוב ששעת התפילה היא שעה של קרב(כפי שבוודאי מרגיש כל מי שאי פעם התנסה בתפילה, במיוחד אפשר לשים לב שאיך שמסיימים את התפילה כל האוייבים (המחשבות הזרות) נעלמים ברגע..).
כך גם רואים שכשיעקב אבינו אומר "בחרבי וקשתי" אז אונקלוס שמתרגם לארמית מביא את המילים ב"צלותי ובבעותי" היינו תפילתי ובקשתי.
מה הכוונה העמוקה כי תצא ?
מעבר לרעיון שהבנתי בשנה הקודמת שצריך לקבל החלטה ולצאת למלחמה,
הרעיון הוא שצריך לצאת מעצמנו..
לצאת מההגבלות שלנו, כמו שידוע שיציאת מצריים מתייחסת לא רק ליציאה מארץ מצרים אלא יציאה מ"המיצרים" האישיים שלנו, מכל הרגשות והתחושות ש"מצירות" עלינו ולא נותנות לנו לחזק את הקשר עם בורא עולם.
זמן התפילה הוא זמן שצריך לשכוח מהכל, לשכוח מהחשבון בנק, לשכוח מהעבודה, לשכוח מהפוליטיקה, לשכוח מכל טרדות העולם, ורק להתרכז בתפילה.
לכן נאמר "כי תצא", כדי לנצח המלחמה צריך לצאת מעצמנו..
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה