close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

כן, ללימודי קבלה

נדב כהןי אב, תשע21/07/2010

נדב כהן בעד לימוד קבלה, גם במתנסי"ם או בחוגים, בימינו יש צורך גדול בתורה זו וגם מקורות שבהם ניתן ללמוד ללא סכנות.

"קבלה" מתפרשת בדרך כלל כמסורת שנתקבלה. אולם בתורה מופיעה המילה קבלה במשמעות של "הַקְבַּלַה" ,וזאת מכיוון שתורת הקבלה מלמדת אותנו על כל מה שמקביל לעולם הגשמי שלנו, על העולמות הרוחניים, על הנשמות, המלאכים, הספירות ועוד.
אך ישנה עוד סיבה, עמוקה יותר, מדוע תורת הסוד קשורה למושג "הָקְבַּלַה". כאשר אנו עוסקים בעניינים רוחניים, מיסטיים ומופשטים, אנו יכולים להבין אותם רק ע"י הקבלות. ה"קבלה" מלמדת אותנו כיצד לעשות

את ההקבלות הנכונות בין המציאות הגשמית למציאות הרוחנית על מנת להבין בצורה הנכונה ביותר את העולמות הרוחניים ועל ידי כך להגביר את הרגישות הרוחנית שלנו, ולתעל אותה לחיינו הפרטיים.

ב"קבלה" ניתן למצוא את התשובות לשאלות העמוקות ביותר הנוגעות למהות ואופן הבריאה. היא מסבירה כיצד מן המציאות שלפני הבריאה, שבה היה הבורא יחיד בעולמו, נתהווה עולם המורכב מריבוי נבראים ויצורים בסוד "השתלשלות העולמות". תורת הקבלה מתווה את הדרך כיצד יכול האדם, ללמוד את סודות הבריאה ולפתח מודעות שתעזור לו להגשים את ייעודו ודרכו בחיים, רואים זאת גם במילים שהדריך דוד המלך את שלמה בנו: "דע את אלוקי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה".
באמצעות מודעות זו יכול האדם להוות צינור להמשכת שפע רוחני וגשמי.
בעבר חל איסור לכתוב את תורת הקבלה כמו את שאר חלקי התורה שבעל-פה. בנוסף לזאת חל איסור להפיץ את סודותיה ברבים. עיקר הסיבה הייתה לא בגלל איזשהו חיסרון בתורת הקבלה, אלא ש"בעלי הסוד" חששו שהעם לא יהיה מסוגל להכיל את ה"אור", המידע העצמתי הנמצא בתורה זו. החשש היה שמי שיתחיל להתעסק בנסתרות, יהפוך להיות רוחני מדי ולא יוכל לקיים אורח חיים נורמלי של קיום תורה ומצוות,
בנוסף, לא היה צורך כ"כ בלימודי הקבלה, כיוון שהאמונה התמימה הייתה בלב האנשים גם כך, ולא היה צורך להסביר להם במה הם מאמינים ומדוע.
שתי סיבות אלו, כבר לא כ"כ רלוונטיות בדורנו.
ראשית, לפני כ300 שנה התגלתה תורת ה"חסידות" ע"י רבי ישראל הבעש"ט, שמצא דרך להעביר את המסרים העמוקים ביותר של תורת הקבלה במילים פשוטות מבלי לגרום בלבול, ומבלי להעמיס "אור" גדול מדי שימנע מהם להמשיך באורח חיים הרגיל.
שנית, בימינו 'אמונה' היא כבר לא מצרך המצוי אצל כולם ויש צורך להסביר עם הגיון במה אנחנו מאמינים ומדוע.
לכן כיום (וכך גם אומר האר"י הקדוש) לימוד הקבלה הוא לא רק מותר אלא הכרח!


הכותב נולד וגדל במושב ניר ישראל, במהלך טיול בהודו בו טעם מתורות המזרח גילה את הקבלה והחסידות, ובעקבות כך נכנס ללמוד בישיבה בארץ. בשנת תשס"ה התחתן,עבר לצפת והצטרף לצוות"אסנט צפת – חווית הקבלה".
הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה