close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

תאמינו, ותאמינו שאפשר לתקן

הרב זאב קרובא טבת, תשע18/12/2009

כי לא מעט מההתנגשויות שבין חלק מהציבור הקרוי "דתי לאומי" באות מפני שהוא חדל להאמין באפשרות לתקן. יש רבים וטובים המרגישים כי אנו מנסים כבר שנים רבות ללכת "בטוב" ללא הועיל.

המאמר פורסם לראשונה בעלון "ראש יהודי לפרשת ויגש

באורות התשובה כותב הרב קוק כי עיקר הנפילות באות מפני שהאדם לא מאמין בקלותה של התשובה.
נראה לי, כי לא מעט מההתנגשויות שבין חלק מהציבור הקרוי "דתי לאומי" באות מפני שהוא חדל להאמין באפשרות לתקן. יש רבים וטובים המרגישים כי אנו מנסים כבר שנים רבות ללכת "בטוב" ללא הועיל. הרמנו על נס את דגל ראשית צמיחת הגאולה והציבור שלנו מאבד את כוחו בעם ישראל. לכן, המסקנה כביכול לחדד ולהקצין כל דבר.
משל, למחנך שנראה אותו צועק וזועף על תלמידו ומכה אותו, נדע מיד כי מחנך זה התייאש מתלמידו.
בשעת ייאוש המאמצים מופנים לצעקות ולמלחמות ולא לחינוך של אמת. בדרך כלל נובע הייאוש מחולשת המחנך גם אם התלמיד לא קל כלל ועיקר.
הציבור שלנו עומד בפני ניסיון קשה ואתגר אדיר. האם גם במצב קשה כזה נהיה נאמנים לדרכנו מימים ימימה? האם הציבור אשר דבר והאמין במעלת עם ישראל וכי הכפירה נובעת מתקופה גדולה של ראשית צמיחת גאולתנו בימים קשים ינטוש את הדרך ויראה כי גם הוא כמו ציבורים שונים מאד דואג לעצמו ובשעה שהוא נפגע הוא "עושה ברוגז" וקצת שוכח את שם שמים.
ברור, שיש שרים המתנהגים בשפלות וברשעות וברור שיש מפקדים בצבא שהם לא ערכיים. אבל רבים רבים בעם ישראל הם כאלה הרוצים בטובת עמנו ומוכנים להקדיש למענו את כל מרצם. רבים ממפקדי הצבא הם ערכיים ומוסרי נפש למען כל אחד ואחד מאתנו. אנחנו צריכים להאמין שאפשר לתקן ולהאיר את עיניהם בטעויות כשם שעלינו להאמין שיש לנו מה ללמוד מהם.
כבר כתב החפץ חיים כי "באחרית זמן הגאולה ימלאו שני סוגי אנשים ושניהם יעזרו בקירוב הגאולה". סוג אחד הם המתחזקים בעבודת ה' והולכים בדרך אבותינו והסוג השני שיהיה היפך הראשונים ויזלזל וירמוס כל קודש. " ושניהם יקרבו את הגאולה".
נאמין בגודל התקופה. מי שמסתובב ברחבי הארץ יודע כי קיימת השתוקקות עצומה לאור גדול ונשגב אך גם קיים בלבול גדול במהות האור והיכן משיגים אותו.
נאמין שאפשר לתקן על ידי הארה גדולה של החיים באור גדול ואמיתי. אור הכולל והמאחד ולא אור המפריד ומנתץ. לא ברעש ה' ולא ברוח ה'.

הוסף תגובה
שם השולח
תוכן ההודעה