close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

ממתי בני נח חייבים במצוות

הרב יניב חניא  א תמוז, תשסז  17/06/2007

.......................

שאלה:

מאיזה גיל נכרי חייב בשבע מצוות בני נח?

תשובה:

השאלה נתונה בדיון בפוסקים, לכאורה ברמב"ם בהלכות מלכים פרק י הלכה ב' כתב ש"לעולם אין עונשין מהם לא קטן ולא חרש ולא שוטה לפי שאינן בני מצוות" אולם הפוסקים דייקו בדבריו הפרק ט הלכה ט שהשיעורים של התורה שייכים רק בבני ישראל ולא באחרים.... ולכן דייקו הפוסקים שבן נח חייב במצוות מהרגע שהוא בן דעת של ממש, כלומר, לא ממש גיל 13, אלא מגיל שהוא מבין את מהות המצוות. (שו"ת מנחת שלמה חלק א, לד)