close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

עולם הבא

הרב יניב חניא  כט תשרי, תשסח  11/10/2007

.......................

שאלה:

   שלום כבוד הרב,

*מתואר בהלכות תורה של הרמב"ם על העולם הבא שאין בו גוף ולא אכילה וכו', אז איך זה יכול להיות שבספר בראשית כתוב שאדם הראשון וחוה אכלו מעץ הדעת? הרי הם היו בגן עדן! ובכללל זה מוזר שכתוב שאחרי שאכלו מעץ הדעת הם התכסו- זה סימן שהיה להם גוף, איך זה יכול להיות?

*לא מוזכר כלל עולם הבא בתורה כדי שלא נתחיל לתאר את עולם הבא ואז נפחית "מהמעמד " הרם של עולם הבא כי אי אפשר לתאר את עולם הבא- זה לא נתפש בשכל של אדם.  אז איך זה יכול להיות שהשם של ה' ניזכר בתורה?

         תודה על ההשקעה!!!!!!!!

תשובה:

מה שמתואר בפרשת בראשית זה אכן לא העולם הבא (צריך גם לדעת שיש דעות שבעולם הבא יש גופים, יש מחלוקות בעניין הזה), אלאגן העדן בעולםהזה, כל עניינו של העולם הזה הוא שיש בו גופים ולכן ממילא יש נסיונות לאדם האם הוא יצליח או לא לשמור את המצוות. אף אחד לא טוען שאדם וחווה היו בעולם הבא.

אני לא יודע אם ההסבר שלך לכך שעולם הבא לא מוזכר בתורה הוא נכון, יש בכך כמה דעות ולפי הדעה שאני מכיר (הרמב"ן) הסיבה היא שאזכרת העולם הבא היתה גורמת לכך שאת אף אחדלא היה מעניין העולם הזה, אנשים היו פשוט מתעלמים ממנו.