close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

שימוש במשחה לריכוך

הרב יניב חניא  כו כסליו, תשעז  12/26/2022

.......................

שאלה:

בימים אלו, שהידיים יבשות, האם מותר לעשות שימוש במשחה בשבת? קרם ידיים או קרם לחות? איך אפשר לדעת במה מותר להשתמש ובמה לא.

תשובה:

מבחינה הלכתית אסור להשתמש במשחה בשבת, יש איסור בשם "ממרח" שאומר שאסור למרוח משחות בשבת.
לכן לא מורחי םמשחות בשבת, ואם יש צורך גדול מאוד (כמו נניח בתינוק שיש לו תפרחת חיתולים), אז שמים "בנקודות" את המשחה בלי למרוח.
אולם אם המשחה "נשפכת", כלומר- אם הופכים את המיכל והיא נוזלת החוצה בשפיכה, מריחתה לא נקראת ממרח וזה לא אסור מדין ממרח.
אם כי אם מדובר במשהו לא רגיל, אז אסור לעשות זאת מדין רפואה בשבת... אבל אם מדובר במשהו שאתה עושה ברגילות, אז מותר.

תשובות נוספות בנושא-
מריחת קרם ושמן בשבת
1. אם זה שמן שאת עושה בו שימוש בדרך כלל ביום יום אז מותר לעשות בו שימוש בשבת. אם זה שמן שיש לו מטרות
חיתוך בשבת
טוב, זה לא ממש מדוייק.

הנקודה היא כזאת- כאשר פותחים אריזות, של כדורים או של משהו אחר, אז
נייר סופג
הסיבה שאסור לחתוך נייר טואלט בשבת היא משום דין של "מחתך", כלומר שאסור לחתוך משהו גדול בצורה מדוייק
נרות שבת לבנים

בשבת ישנה מצווה שיהיה בביתו של כל אחד ואחד נר דולק. גם גברים וגם נשים... ומצווה זו קשורה לעונג שב

תענית יחיד
לא, בודאי שלא. אסור לצום בשבת... לכן, אם לא ידעת שזה יוצא בשבת, והתחייבת במפורש לתאריכים הללו צריך ל
קידוש על הפת
נוטלים ידיים לפני ומברכים על נטילת ידיים, מתחילים את הקידוש, אומרים את כל הפסוקים, ובמקום להגיד "בו