מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

עבודה שנעשתה בשבת

שאלה:
בקשתי מאדם שאינו שומר תורה ומצוות להכין לי עבודה (עבודה וירטואלית שנעשת רק במחשב). התברר לי שהיא נעשתה בשבת.
האם מותר לי לקבל את העבודה הזאת?


תשובה:
אם לא יכולת לדעת שהוא יעשה זאת בשבת, מותר.

התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו