מתוך אתר "שורש, גולשים לתוכן": www.shoresh.org.il

מדוע אין מברכים על משלוח מנות

שאלה:
לכבוד הרב שלום שאלתי שאלה "מדוע אין מברכים על משלוח מנות"
התשובה הינה
"ברכים על המגילה שבערב ומתכוונים לפתור את כל מצוות פורים, כולל משלוח מנות (בשהחיינו)"
סליחה !! זו אינה תשובה מספקת אין אני ילד בן 13 אלה אדם בוגר בן 50 פלוס שמחפש תשובה מעט יותר מעמיקה.
לכן אם הרב יסכים לשתף אותי בתשובה אחת או יותר על הנושא או היכן לחפש אשמח מאוד
בברכה,
ושלום


תשובה:
אני ממש ממש מתנצל שקיבלת את הרושם של זלזול, זו לא היתה הכוונה כלל וכלל. באופן כללי המשנה ברורה (סימן תרצ"ב, ס"ק א), מסביר שיש לכוון בברכת שהחיינו של המגילה כדי לצאת ידי חובה.
הוא גם מסביר שהסיבה שלא מברכים על מצוות משלוח מנות היא שזה דבר מורגל שאנשים שולחים אוכל אחד לשני, מכאן אני מסיק שגם משתה זה כך, על מצוות צדקה (מתנות לאביונים) לא מברכים אף פעם.

להלן תשובת המשנה ברורה שממנה לקחתי את דברי:
ונכון לכוין בברכת שהחיינו גם על משלוח מנות וסעודת פורים שהם ג"כ מצות ויודיע זה להש"ץ המברך דבעי כונת שומע ומשמיע. ויכוין זה בברכת שהחיינו דיום כי זמנם ביום ומי שאין לו מגילה לא יברך שהחיינו על משלוח מנות וסעודה דזהו דבר הנהוג בכל יום ובכל שבת ויו"ט [מ"א] וי"א דראוי לברך זמן על היום מפני תקפו של נס שהיה בו וכיון דמזמן לזמן קאתי הרי הוא ככל מועדי ד' שמברכין עליהן זמן ועיין בבה"ל אכן אם היה לו מגילה בלילה ובירך אז שהחיינו לכו"ע א"צ שוב לברך ביום אם אבל קורא את המגילה יברך אחר הברכות משום ברכת שהחיינו שאין האבל מברך להוציא רבים בברכת שהחיינו והאבל יקרא את המגילה:התשובה נתקבלה מהרב יניב חניאמאגר גדול של שאלות ותשובות באתר שורש, בקרו אותנו