close
חזור
תכנים
שו"ת ברשת
מוצרים
תיבות דואר
הרשמה/ התחברות

ברכה אחרונה..

הרב יניב חניא  כה אב, תשסז  09/08/2007

.......................

שאלה:

הרב שלום!
רציתי לשאול לענין ברכה אחרונה- ידוע לי שיש מיני אוכלים שלא צריך לברך עליהם ברכה אחרונה כמו מעדן, גלידה או שתייה חמה משום ש"אין בזה משום אכילת פרס.."
א. מה פירוש הדבר?
ב. האם זה תמיד נכון שלא מברכים ברכה אחרונה על אוכל שכזה, (לפעמים זה ממש משביע..)?
תודה ויישר כוח עצום על פועלכם(:

תשובה:

א. כוונת הדבר שכדי להתחייב בברכה אחרונה צריך לאכול כמות מסויימת בזמן מסויים, דהיינו כדי להתחייב בברכה אחרונה צריך לאכול כמות מסויימת של אוכל (כזית או כביצה) במשך זמן של 7 דקות. אכילת פרס היא הזמן שלוקח לאכול חצי כיכר בזמן חז"ל. מאכלים שנהוג לאכול לאט לאט, כמו תה חם וכדומה, לא אוכלים בכדי אכילת פרס ולכן לא מתחייבים על ידי כך בברכה אחרונה.
ב. כן, לא מברכים, גם אם במקרה שבעים בכך... הסיבה היא שאנו הולכים בדברים אלו על פי המנהג של רוב העולם.